Mainframe แปลว่า

มิถุนายน 10, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Mainframe แปลว่า

Mainframe
(Mainframe อ่านว่า เมน เฟรม)
Mainframe แปลว่า คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง [n.]

ตัวอย่างประโยค Mainframe ภาษาอังกฤษ

Someone’s tampered with the POTUS Mainframe.
(ซัมวัน แทมเพอะ วิธ เดอะ POTUS mainframe)
เมนเฟรมท่านประธานาธิบดีโดนแฮค
I need to find a Mainframe. What?
(ไอ นี๊ด ทู ไฟนด์ อะ mainframe ว๊อท)
ฉันแค่ต้องหาเมนเฟรมให้ได้ อะไร?