Accept แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Accept แปลว่า

Accept
(Accept อ่านว่า แอ๊คเซพท)
Accept แปลว่า ยอมรับ [vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Accept ภาษาอังกฤษ

Please Accept my sincere condolences for your father.
(พลีส แอ็คเซพท มาย ซินเซีย ค็อนโดเล็นซ ฟอ ยุร ฟาเฑอะ)
ขอแสดงความเสียใจเรื่องพ่อของคุณด้วย

I could not possibly Accept that.
(ไอ เคิด น็อท พอซซิบลิ แอ๊คเซพท แดท)
ฉันรับไว้ไม่ได้หรอก

you have to Accept the other person
(ยู แฮ็ฝ ทู แอ๊คเซพท ดิ อ๊อเธ่อร์ เพ๊อร์ซั่น)
คุณต้องยอมรับคนอื่นๆ

But I Accept the whole package, the crazy and the brilliant, all right?
(บั๊ท ไอ แอ๊คเซพท เดอะ โฮล แพคคิจ , เดอะ คเรสิ แอนด์ เดอะ บริ๊ลเลี่ยนทํ , ออล ไร๊ท)
แต่ผมน้อมรับทั้งแพ็คเกจ ความบ้าบอและปราดเปรื่อง เข้าใจมั้ย?

She’ll learn to Accept whatever happens. She loves you.
(เชลล์ เลิร์น ทู แอ๊คเซพท ฮว็อทเอฝเออะ แฮ๊พเพ่น ชี ลัฝ ยู)
ลูกจะเรียนรู้ยอมรับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ลูกรักคุณน่ััะ

You must Accept Kira so we can create a future together
(ยู มัสท์ แอ๊คเซพท Kira โซ วี แคน คริเอท อะ ฟิ๊วเช่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
เราต้องยอมรับคิระ เราจะได้สรางอนาคตร่วมกัน

they won’t Accept failure. We won’t last two days.
(เด ว็อนท แอ๊คเซพท เฟลเยอะ วี ว็อนท ล๊าสท ทู เดย์)
พวกเขาไม่ยอมรับความผิดพลาด เราจะอยู่ไม่ถึง 2 วัน

I knew we needed to escape but she wouldn’t Accept it.
(ไอ นยู วี นี๊ด ทู เอสเขพ บั๊ท ชี วูดดึ่น แอ๊คเซพท ดิธ)
ฉันรู้ว่าพวกเราจะต้องออกไป แต่เธอไม่ยอมรับมัน

the body is trying to decide whether to Accept extremis
(เดอะ บ๊อดี้ อีส ทไรอิง ทู ดีไซด์ ฮเวทเออะ ทู แอ๊คเซพท extremis)
นี่คือช่วงที่ร่างกายกำลังประมวลว่าจะยอมรับผลของเอ๊กซ์ตรีมิส

But I can’t Accept them.
(บั๊ท ไอ แค็นท แอ๊คเซพท เด็ม)
แต่ฉันคงรับไว้ไม่ได้

You’ll have to Accept that there are certain things
(โยว แฮ็ฝ ทู แอ๊คเซพท แดท แดร์ อาร์ เซ๊อร์เท่น ทริง)
ยังมีอีกหลายอย่าง ที่ท่านต้องใช้เวลา…

Please understand me, I cannot Accept you.
(พลีซ อั๊นเด้อรสแทนด มี , ไอ แคนน็อท แอ๊คเซพท ยู)
โปรดเข้าใจด้วยว่า ฉันแต่งงานกับคุณไม่ได้

Do you think anything might tempt me to Accept the man who has ruined
(ดู ยู ทริ๊งค เอนอิธิง ไมท เท๊มพท์ มี ทู แอ๊คเซพท เดอะ แมน ฮู แฮ็ส รูอิน)
คุณคิดว่าจะเอาอะไรมาล่อให้ดิฉัน ยอมรับผู้ชายที่ทำลาย

The card says, Accept my apology,
(เดอะ ค้าร์ด เซย์ , แอ๊คเซพท มาย อะพ๊อโลจี้ ,)
มีการ์ดเขียนว่า รับคำขอโทษจากผม

I can’t Accept that.
(ไอ แค็นท แอ๊คเซพท แดท)
ฉันรับไม่ได้นะ

The moment I began to look and Accept my own fate,
(เดอะ โม๊เม้นท ไอ บิแกน ทู ลุ๊ค แอนด์ แอ๊คเซพท มาย โอว์น เฟ้ท ,)
ช่วงเวลาที่ฉันเริ่มจะยอมรับโชคชะตา

I am not going to Accept this! This is bullshit!
(ไอ แอ็ม น็อท โกอิ้ง ทู แอ๊คเซพท ดิส ! ดิส ซิส โบลชิท !)
เรื่องนี้ฉันรับไม่ได้! นี่มันงี่เง่า!

You will need me. Why don’t you just Accept it?
(ยู วิล นี๊ด มี วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท แอ๊คเซพท ดิธ)
เธอต้องการฉัน ทำไมไม่ยอมรับ

I Accept I have deceived you.
(ไอ แอ๊คเซพท ไอ แฮ็ฝ ดิซีฝ ยู)
ผมเคยโหกคุณ ผมยอมรับ

Now, if l Accept Jesus into my heart,
(นาว , อิ๊ฟ แอล แอ๊คเซพท จีสัซ อิ๊นทู มาย ฮาร์ท ,)
ตอนนี้ ถ้าฉันเปิดใจรับพระเจ้า

You can’t just Accept bribes like that!
(ยู แค็นท จั๊สท แอ๊คเซพท ไบรบํ ไล๊ค แดท !)
เธอ ไม่สามารถยอมรับการติดสินบนแบบนี้

I don’t know, y’know, I always think that if I could just Accept the fact that my life was supposed to be difficult,
(ไอ ด้อนท์ โนว์ , yknow , ไอ ออลเว ทริ๊งค แดท อิ๊ฟ ฟาย เคิด จั๊สท แอ๊คเซพท เดอะ แฟคท แดท มาย ไล๊ฟ วอส ซั๊พโพ้ส ทู บี ดิ๊ฟฟิคั้ลท ,)
ผมไม่รู้นะ ผมมักจะคิดว่า ถ้าเราจะยอมรับความจริงชีวิตของผมมันดูยุ่งยาก

I didn’t refuse. I leapt to Accept it.
(ไอ ดิ๊นอิน รีฟิ๊วส ไอ เล็พท ทู แอ๊คเซพท ดิธ)
ฉันถูกบังคับให้ปฏิเสธมันต่างหาก

I Accept it.
(ไอ แอ๊คเซพท ดิธ)
ผมยอมรับมัน

I Accept the finality of this outcome.
(ไอ แอ๊คเซพท เดอะ ไฟแนลอิทิ อ็อฝ ดิส เอ๊าทคัม)
ผมยอมรับผลอันเป็นที่สิ้นสุดนี้