Further แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Further แปลว่า

Further
(Further อ่านว่า เฟ๊อร์เธ่อร์)
Further แปลว่า ซึ่งเพิ่มเข้ามา สนับสนุน [adj. adv. vt.]

ตัวอย่างประโยค Further ภาษาอังกฤษ

And then Further down, Dr. Kissinger
(แอ็นด เด็น เฟอเฑอะ เดาน , เดทเออะ Kissinger)
แ้ล้วต่อมา ดร.คิสซิงเกอร์

would you go Further than “mistakes”?
(วูด ยู โก เฟอเฑอะ แฑ็น มิซเทค)
ท่านจะขยายความให้มากกว่า “ความผิดพลาด” ได้ไหม?

Even just stepping down Further is dizzying…
(อีเฝ็น จัซท สเต๊ปพิง เดาน เฟอเฑอะ อีส dizzyings)
แค่ก้าวลงไปมากขึ้น ตาลาย…

Running Further and Further ahead…
(รันนิง เฟอเฑอะ แอ็นด เฟอเฑอะ อะเฮด)
กำลังวิ่งไปข้างหน้า

Going Further into the cave…
(โกอิ้ง เฟอเฑอะ อีนทุ เดอะ เคฝ)
ถ้ำลึกยิ่งขึ้น…

It’s a big cave. [Going Further into the cave…]
(อิทซ ซา บิก เคฝ [ โกอิ้ง เฟอเฑอะ อีนทุ เดอะ เคฝ ])
มันเป็นถ้ำที่ใหญ่ทีเดียว [ถ้ำลึกยิ่งขึ้น…]

It is. And it’s not like someone dug it out. This is all natural. [Going Further into the cave…]
(อิท อีส แซน อิทซ น็อท ไลค ซัมวัน ดัก อิท เอาท ดีซ ซิส ซอร์ แนชแร็ล [ โกอิ้ง เฟอเฑอะ อีนทุ เดอะ เคฝ ])
จริงด้วย มันไม่เหมือนกับมีคนขุดขึ้นมา นี่มันธรรมชาิติจริงๆ [ถ้ำลึกยิ่งขึ้น…]

That means no one went any Further than this!
(แดท มีน โน วัน เว็นท เอนอิ เฟอเฑอะ แฑ็น ดีซ !)
หมายความว่าไม่เคยมีใครเข้าไปลึกกว่านี้

I couldn’t go in any Further because of my height. Also, I was carrying the camera.
(ไอ คูดซึ่น โก อิน เอนอิ เฟอเฑอะ บิคอส อ็อฝ มาย ไฮท ออลโซ , ไอ วอส แคร์รี่ยิง เดอะ แคมเออะระ)
ผมไปต่อไปไม่ได้แล้วเพราะผมตัวสูง , ผมยังต้องแบกกล้องด้วย

I think there’s about 1km more Further ahead.
(ไอ ธิงค แดร์ อะเบาท 1km โม เฟอเฑอะ อะเฮด)
ฉันคิดว่ามันไปได้อีกประมาณ 1 กิโล ข้างหน้านั่น

If you go Further into town, you’ll see it
(อิฟ ยู โก เฟอเฑอะ อีนทุ ทาวน์ , โยว ซี อิท)
คุณต้องเดินลึกเข้าไปในเมือง คุณจะเห็นมัน

No, Further upwards.
(โน , เฟอเฑอะ อัพเวิด)
ไม่ เดินขึ้นไปข้างหน้าอีก

with threats of Further violence…
(วิฑ ธเร็ท อ็อฝ เฟอเฑอะ ไฝโอะเล็นซ)
พร้อมระบุจะก่อเหตุรุนแรง

100 miles Further North, same thing.
(100 ไมล เฟอเฑอะ นอธ , เซม ธิง)
เหนือขึ้นไปอีก 100 ไมล์ ก็เกิดขึ้นเหมือนกัน

Daesung goes Further away As TOP gets closer
(Daesung โกซ เฟอเฑอะ อะเว แอ็ส ทูโอพี เก็ท โคลเซอร์)
แดซองก็หลบไปอีกทาง เมื่อท็อปเดินใกล้เข้ามา

Everyone back to your dorms until Further notice.
(เอ๊วี่วัน แบ็ค ทู ยุร ดรอม อันทิล เฟ๊อร์เธ่อร์ โน๊ทิซ)
นักเรียนทุกคนกลับไปที่หอพักของตัวเอง จนกว่าจะมีการแจ้งเตือนตามมา

I could walk Further and faster.
(ไอ เคิด ว๊อล์ค เฟ๊อร์เธ่อร์ แอนด์ ฟาสเทอะ)
ผมเดินได้ไกลขึ้นและเร็วขึ้น

has concluded that Kira lives in Kanto, Japan, but has not achieved any Further result
(แฮ็ส คอนคลู้ด แดท Kira ไล้ฝ ซิน Kanto , จะแพน , บั๊ท แฮ็ส น็อท อะชี้ฝ เอ๊นี่ เฟ๊อร์เธ่อร์ รีซั้ลท)
มีผลสรุปว่า คิระได้อาศัยอยู่ในเขตคันโต ของญี่ปุ่น แต่เราไม่สามารถขยายผลความคืบหน้าได้

So without Further ado,
(โซ วิธเอ๊าท เฟ๊อร์เธ่อร์ อะดู ,)
อย่าเสียเวลากันอีกเลย

You may go into a Further dream state. Now, you know what I’m talking about.
(ยู เมย์ โก อิ๊นทู อะ เฟ๊อร์เธ่อร์ ดรีม สเทท นาว , ยู โนว์ ว๊อท แอม ทอคอิง อะเบ๊าท)
คุณอาจจะลงไปฝันชั้นที่ลึกกว่านี้ คุณรู้นี่ว่าผมหมายถึงอะไร

Honey, I can’t reach any Further and you can’t stay there.
(ฮั๊นนี่ , ไอ แค็นท รี๊ช เอ๊นี่ เฟ๊อร์เธ่อร์ แอนด์ ยู แค็นท สเทย์ แดร์)
ที่รัก สุดเอื้อมผมแล้วจะห้อยอยู่แบบนั้นไม่ได้นะ

much Further than anyone would have expected
(มัช เฟ๊อร์เธ่อร์ แฑ็น เอนอิวัน เวิด แฮ็ฝ เอ็กซเพ็คท)
มากพอจะได้สิ่งนี้

You refuse to write Further books, so…
(ยู รีฟิ๊วส ทู ไร๊ท เฟ๊อร์เธ่อร์ บุ๊ค , โซ)
คุณปฏิเสธที่จะเขียนหนังสือ คือ…

and intercept Further communications,
(แอนด์ อินเทอร์เส็พท เฟ๊อร์เธ่อร์ ค็อมยูนิเคฌัน ,)
เพื่อเครียมการสกัดสัญญาณครั้งหน้า

Negative, no Further at this time.
(เน๊กาถีฝ , โน เฟ๊อร์เธ่อร์ แรท ดิส ไทม์)
ทำไม่ได้ ไม่ข้อมูลตอนนี้