Serious แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Serious แปลว่า

Serious
(Serious อ่านว่า ซี๊เรี๊ยส)
Serious แปลว่า จริงจัง [adj.]

ตัวอย่างประโยค Serious ภาษาอังกฤษ

These are, with no Serious doubt,
(ฑิส อาร์ , วิฑ โน ซีเรียซ เดาท ,)
เหล่านี้ ไม่มีข้อสงสัยหนักหนาอะไร

How Serious are they?
(เฮา ซีเรียซ แซร์ เฑ)
พวกเขาจะจริงจังแค่ไหน?

Her father broke some ribs, but Lucy suffered a Serious head injury.
(เฮอ ฟาเฑอะ บโรค ซัม ริบ , บัท ลูซี่ ซัฟเฟอะ อะ ซีเรียซ เฮ็ด อีนเจอะริ)
พ่อของเธอกระดูกซี่โครงหัก แต่สมองลูซี่ถูกกระทบกระเทือนอย่างหนัก

…What’s so Serious about this…
(ฮว็อท โซ ซีเรียซ อะเบาท ดีซ)
แล้วทำไมต้องดุเดือด ?

Dhampir Moroi mastication is a very Serious allegation.
(Dhampir Moroi แมซทิเคฌัน อีส ซา เฝ๊รี่ ซี๊เรี๊ยส แอลิเกฌัน)
แดมเพียร์กับมอรอยส์ดูดเลือดกันเองเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมาก

You’ll get a Serious piece on both ends, alright?
(โยว เก็ท ดา ซี๊เรี๊ยส พี๊ซ ออน โบทรฺ เอ็นด , ออลไร๊ท)
คุณมีแต่ได้กับได้

with very Serious numbers!
(วิธ เฝ๊รี่ ซี๊เรี๊ยส นั๊มเบ้อร์ !)
เจอสิ่งที่น่ากลัวมาก

more Serious type fare
(โม ซี๊เรี๊ยส ไท๊พ แฟร์)
อะไรที่จริงจังกว่านั้น

that there’s a very Serious problem of secrecy
(แดท แดร์ ซา เฝ๊รี่ ซี๊เรี๊ยส โพร๊เบล่ม อ็อฝ ซีคเระซิ)
ว่ามีปัญหาขั้นร้ายแรงเกี่ยวกับความลับลมคมใน

has been fairly discredited as a Serious accusation.
(แฮ็ส บีน แฟลิ ดิซคเรดอิท แอส ซา ซี๊เรี๊ยส แอคยุเสฌัน)
คงไม่มีใครเชื่อถือจริงจัง

It’s a Serious taboo to save a human
(อิทซ ซา ซี๊เรี๊ยส แทบู ทู เซฝ อะ ฮิ๊วแมน)
มันเป็นข้อห้ามที่จะช่วยชีวิตคน

It may be better if people who committed Serious crimes die
(อิท เมย์ บี เบ๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ พี๊เพิ่ล ฮู คอมมิดเดด ซี๊เรี๊ยส ไคร์ม ดาย)
อาจจะดีกว่าถ้ามีคนยอมรับผิดเรื่องการตายของอาชญากร

but Cobb has some Serious problems that he’s trying to bury down there.
(บั๊ท Cobb แฮ็ส ซัม ซี๊เรี๊ยส โพร๊เบล่ม แดท อีส ทไรอิง ทู เบ๊อรี่ เดาน แดร์)
แต่ค็อบบ์มีปัญหาร้ายแรงบางอย่าง ที่เขาพยายามจะฝังมันเอาไว้

Thinking the NHL is a Serious possibility.
(ติ้งกิง เดอะ NHL อีส ซา ซี๊เรี๊ยส พอซิบีลอิทิ)
คิดว่าเล่นใน NHL ได้เลยนะ

Oh, really? You’re putting your Serious voice on, Jonah?
(โอ , ริแอ็ลลิ ยัวร์ พูทดิง ยุร ซี๊เรี๊ยส ว๊อยซ์ ออน , Jonah)
จริงอะ? แกพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังมาก โจน่าห์?

Jay, you Serious right now?
(เจ , ยู ซี๊เรี๊ยส ไร๊ท นาว)
เจย์ ดูแกซีเรียสมากนะตอนนี้?

We don’t get him on some Serious antibiotics,
(วี ด้อนท์ เก็ท ฮิม ออน ซัม ซี๊เรี๊ยส แอนทิไบออทอิค ,)
ถ้าเราไม่ให้ยาปฏิชีวนะ

Even though it was a Serious battle, I…
(อี๊เฝ่น โธ อิท วอส ซา ซี๊เรี๊ยส แบ๊ทเทิ้ล , ไอ)
แม้มันเป็นการแข่งที่จริงจัง ฉัน…

It’s a very Serious topic. Exactly! You’re right.
(อิทซ ซา เฝ๊รี่ ซี๊เรี๊ยส ท๊อพผิค เอ็กแสคทลิ ! ยัวร์ ไร๊ท)
มันเรื่องซีเรียสนะเฟ้ย ถูก! นายพูดถูก

I’m Serious about that Kool Aid.
(แอม ซี๊เรี๊ยส อะเบ๊าท แดท Kool เอด)
ฉันไม่พอใจเรื่องคูเลด

Let’s be Serious then. Ok.
(เล็ท บี ซี๊เรี๊ยส เด็น โอเค)
งั้นมาพูดซีเรียสกัน โอเค

but this, this is Serious shit, my friend.
(บั๊ท ดิส , ดิส ซิส ซี๊เรี๊ยส ชิท , มาย เฟรน)
แต่เรื่องนี้ มันจริงจังสุดๆ เพื่อนเอ๋ย

a Serious problem.
(อะ ซี๊เรี๊ยส โพร๊เบล่ม)
ปัญหาจริงจัง

At that time I also had a Serious illness.
(แอ็ท แดท ไทม์ ไอ อ๊อลโซ แฮ็ด อะ ซี๊เรี๊ยส อีลเน็ซ)
ในตอนนั้นฉันก็เลวร้ายอยู่เหมือนกัน

are gonna face a very Serious shortage
(อาร์ กอนนะ เฟซ อะ เฝ๊รี่ ซี๊เรี๊ยส ฌอทิจ)
กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการขาดแคลนอย่างรุนแรง