Realize แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Realize แปลว่า

Realize
(Realize อ่านว่า รีแอะไลส)
Realize แปลว่า ตระหนักถึง [vt.]

ตัวอย่างประโยค Realize ภาษาอังกฤษ

Two million? Jeez. I didn’t Realize we were making Ben Hur.
(ทู มีลยัน Jeez ไอ ดิ๊นอิน รีแอะไลส วี เวอ เมคอิง เบน เฮอร์)
สองล้านรึ? อู้ยย ผมไม่อยากเชื่อว่า เราำกำลังทำหนังเรื่องเบนเฮอร์กันอยู๋

But I Realize no one else shares that view.
(บัท ไอ รีแอะไลส โน วัน เอ็ลซ แฌ แดท ฝยู)
แต่ผมก็ตระหนักดีว่า ไม่มีใครเห็นด้วยแบบนั้น

You Realize we could sue you for this?
(ยู รีแอะไลส วี คูด ซยู ยู ฟอ ดีซ)
คุณรู้ใช่ไหมว่าทำแบบนี้เราฟ้องคุณได้เลยนะ?

Kind of gaulling when you Realize the nutbags
(ไคนด อ็อฝ gaullings ฮเว็น ยู รีแอะไลส เดอะ nutbags)
มันหงุดหงิดที่ต้องยอม รับความจริงว่าพวกติงต๊อง

…you’d Realize I’m a bore.
(ยูต รีแอะไลส แอม มา โบ)
คุณก็จะรู้สึกว่าผมนั้นแสนจะน่าเบื่อ

So every day you help her to Realize what happened…
(โซ เอฝริ เด ยู เฮ็ลพ เฮอ ทู รีแอะไลส ฮว็อท แฮพเพ็น)
งั้นคุณก็ต้องคอยทำให้เธอรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง

to make guys like us Realize that we can never touch her…
(ทู เมค ไก ไลค อัซ รีแอะไลส แดท วี แค็น เนฝเออะ ทั๊ช เฮอ)
ให้ทำให้ผู้ชายแบบเราน่ะ อย่างหวังแอ้ม

and guys like Joey Realize that they want to.
(แอ็นด ไก ไลค โจอี้ รีแอะไลส แดท เฑ ว็อนท ทู)
แต่ผู้ชายแบบโจอี้น่ะ อยากลอง

You Realize we’re not talking about an actual roof here. Yes.
(ยู รีแอะไลส เวีย น็อท ทอคอิง อะเบาท แอน แอคชวล รูฟ เฮียร เย็ซ)
พร้อมไปยัง อือ

I Realize today that it’s a good thing that ‘Kim Kook Jong’ oppa came in.
(ไอ รีแอะไลส ทุเด แดท อิทซ ซา กุด ธิง แดท คิม Kook Jong oppa เคม อิน)
ฉันคิดว่าวันนี้มันเยี่ยมไปเลยเพราะว่าพี่คิมจองกุกมา

And it made you Realize that things could change between us.
(แอนด์ ดิท เมด ยู รีแอะไลส แดท ทริง เคิด เช้งจํ บีทะวีน อัซ)
แล้วเธอก็เลยคิดไปว่า ระหว่างเรามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป

I Realize that. Sir. I’ll come back when you’re serious.
(ไอ รีแอะไลส แดท เซ่อร์ อิลล คัม แบ็ค เว็น ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส)
ผมทราบดีครับท่าน ไว้ผมจะกลับมานะครับ

You Realize how fucking dangerous that is?
(ยู รีแอะไลส ฮาว ฟัคอิง เดนเจอะรัซ แดท อีส)
มันอันตรายมากนะ

what he doesn’t Realize is
(ว๊อท ฮี ดัสอินท รีแอะไลส อีส)
เขาไม่รู้ตัวเลยว่า

And what the public should Realize now
(แอนด์ ว๊อท เดอะ พับลิค เชิด รีแอะไลส นาว)
และสิ่งที่สาธารณชนควรรับรู้ก็คือ

with Monsanto I didn’t Realize how effectively a corporation
(วิธ Monsanto ไอ ดิ๊นอิน รีแอะไลส ฮาว เอ็ฟเฟคทิฝลิ อะ คอร์โพเร๊ชั่น)
ก่อนมาเจอกับมอนซานโต ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า

It’s only when we wake up that we Realize something was actually strange.
(อิทซ โอ๊นลี่ เว็น วี เว้ค อั๊พ แดท วี รีแอะไลส ซัมติง วอส แอคชัวลิ สเทร๊งจ)
มีเพียงตอนที่เราตื่น เราจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆอยู่

I didn’t Realize anyone was here. So…
(ไอ ดิ๊นอิน รีแอะไลส เอนอิวัน วอส เฮียร โซ)
ฉันไม่รู้ว่ามีคนอยู่ที่นี่

You do Realize this is a game?
(ยู ดู รีแอะไลส ดิส ซิส ซา เกม)
คุณก็รู้ว่านี่เป็มเกมส์

Do you Realize that you jeopardized the entire company?
(ดู ยู รีแอะไลส แดท ยู เจพเออะไดส ดิ เอ็นไทรํ คัมพะนิ)
นายรู้ไหมว่านายกำลังทำลายบริษัท?

Do you Realize that your actions could’ve permanently destroyed everything I’ve been working on?
(ดู ยู รีแอะไลส แดท ยุร แอคฌัน คูดดิฝ เพอมะเน็นทลิ เดสทรอย เอ๊วี่ติง แอฝ บีน เวิคกิง ออน)
นายรู้ไหมว่าการกระทำของนายสามารถทำลายทุกอย่างที่ฉันสร้างมันมา?

Holy shit, do you guys Realize what this means?
(โฮ๊ลี่ ชิท , ดู ยู กาย รีแอะไลส ว๊อท ดิส มีน)
เห็นมั้ยเพื่อน แกเห็นรึยังนี่มันแปลว่าอะไร?

and, and Realize that you were the one that they wanted…
(แอนด์ , แอนด์ รีแอะไลส แดท ยู เวอ ดิ วัน แดท เด ว้อนท)
แล้ว, แล้วตระหนักได้ว่าคุณเป็น คนเดียวที่พวกเธอต้องการ…

and you Realize you’re going to sneeze?
(แอนด์ ยู รีแอะไลส ยัวร์ โกอิ้ง ทู ซนีส)
แล้วจะต้องจามน่ะ

who made her Realize what true love is…
(ฮู เมด เฮอ รีแอะไลส ว๊อท ทรู ลัฝ อีส)
ที่เป็นรักแท้ขึ้นมาสักวัน…