Teach แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Teach แปลว่า

Teach
(Teach อ่านว่า ที๊ช)
Teach แปลว่า สอน [vt. vi.]

ตัวอย่างประโยค Teach ภาษาอังกฤษ

Because I Teach an art class at 10. Really?
(บิคอส ไอ ทีช แอน อาท คลาซ แอ็ท 10 ริแอ็ลลิ)
เป็นคนสุภาพ ไปหาที่อุ่นๆกันเถอะ

I had to come home and Teach these kids how to play football the right way.
(ไอ แฮ็ด ทู คัม โฮม แอ็นด ทีช ฑิส คิด เฮา ทู พเล ฟุทบอล เดอะ ไรท เว)
ผมต้องกลับบ้านมาสอนลูกๆ เล่นฟุตบอลอย่างถูกต้อง

You can have some breakfast and I’ll help Teach you some other words.
(ยู แค็น แฮ็ฝ ซัม บเรคฟัซท แอ็นด อิล เฮ็ลพ ทีช ยู ซัม อัฑเออะ เวิด)
คุณจะได้กินข้าวเช้าซักที และชั้นจะช่วยสอนคำศัพท์อื่นด้วยเป็นไง

And next time we meet, Teach me how to fight.
(แอนด์ เน๊กซท ไทม์ วี มี๊ท , ที๊ช มี ฮาว ทู ไฟ้ท)
แล้วครั้งหน้าที่เจอกันสอนให้ฉันต่อสู้จริงๆซักที

Don’t know how to do that. I’ll Teach you.
(ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู ดู แดท อิลล ที๊ช ยู)
ทำไม่เป็นอ่ะ ผมสอนคุณเอง

I’m gonna have to Teach you. That is…
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ทู ที๊ช ยู แดท อีส)
ฉันต้องสอนคุณแล้วหล่ะ\ นี่คือ…

KELVIN: No… I’ll Teach you this. KARA: It’s not natural.
(KELVIN : โน อิลล ที๊ช ยู ดิส KARA : อิทซ น็อท แนชแร็ล)
เคลวิน:ไม่ๆๆ เอาแบบนี้ดีกว่า คาร่า: นี่มันไม่เป็นธรรมชาติ

And I want you to Teach me;
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยู ทู ที๊ช มี 😉
นายควรมาสอนฉัน

We’ll Teach you, how to skim. And, how to cut it up.
(เวลล ที๊ช ยู , ฮาว ทู ซคิม แอนด์ , ฮาว ทู คัท ดิธ อั๊พ)
เราจะสอนคุณหาเงิน เอาเงินให้หมุน

A father is supposed to Teach you that He just doesn’t like baseball.
(อะ ฟ๊าเท่อร อีส ซั๊พโพ้ส ทู ที๊ช ยู แดท ฮี จั๊สท ดัสอินท ไล๊ค เบสบอล)
พ่อถูกคาดหวังให้สอนคุณแบบนั้น เขาแค่ไม่ชอบเบสบอล

I Teach two courses a semester at the fucking American School.
(ไอ ที๊ช ทู คอร์ส ซา ซีเม๊สเท่อร์ แรท เดอะ ฟัคอิง อะเมริแค็น สคูล)
ผมสอนหนังสือหนึ่งภาคเรียน ที่โรงเรียนในอเมริกา

Wondrous? What, they Teach you that at DeVry?
(วันดรัซ ว๊อท , เด ที๊ช ยู แดท แอ็ท DeVry)
ฉันไปที่ฮันเตอร์นะ,มันวิเศษ

Well, don’t worry… I’ll Teach you before it’s too late.
(เวลล , ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อิลล ที๊ช ยู บีฟอร์ อิทซ ทู เหลท)
ระวังตัวด้วย,ที่รัก

I wish I could’ve been there to Teach you to play the piano.
(ไอ วิ๊ช ไอ คูดดิฝ บีน แดร์ ทู ที๊ช ยู ทู เพลย์ เดอะ พิแอนโอ)
พ่อปรารถนาจะอยู่ที่นั่นสอนลูกเล่นเปียโน

This Wednesday, one woman will Teach another woman
(ดิส เวนสดิ , วัน วู๊แม่น วิล ที๊ช อะน๊าเทร่อร์ วู๊แม่น)
วันพุธนี้ ผู้หญิงคนหนึ่ง จะสอนผู้หญิงอีกคนหนึ่ง

This Wednesday, one woman will Teach another woman…
(ดิส เวนสดิ , วัน วู๊แม่น วิล ที๊ช อะน๊าเทร่อร์ วู๊แม่น)
วันพุธนี้ ผู้หญิงคนหนึ่งจะสอนผู้หญิงอีกคน

I know the tricks. And I can Teach them to you so even when you’re asleep
(ไอ โนว์ เดอะ ทริ๊ค แซน ดาย แคน ที๊ช เด็ม ทู ยู โซ อี๊เฝ่น เว็น ยัวร์ อะสลี๊พ)
ผมรู้เทคนิด ผมสามารถสอนให้คุณได้ แม้แต่ตอนที่คุณหลับ

and Teach them to the dreamers. That’s all.
(แอนด์ ที๊ช เด็ม ทู เดอะ ดรีมเออะ แด้ท ซอร์)
แล้วสอนให้พวกเขาเป็นผู้สร้างฝัน แค่นั้นเอง

We have to Teach the witch to be happy again.
(วี แฮ็ฝ ทู ที๊ช เดอะ วิทช ทู บี แฮ๊พพี่ อะเกน)
เราเคยสอนให้แม่มดมีความสุขอีกครั้ง

so I’ve tried to Teach her
(โซ แอฝ ทไร ทู ที๊ช เฮอ)
ผมพยายามจะสอนมันแล้วนะ

You know those cars my dad used to Teach me to fix?
(ยู โนว์ โฑส คารํ มาย แด๊ด ยู๊ส ทู ที๊ช มี ทู ฟิกซ์)
คือรถที่พ่อใช้สอนวิชาช่างชั้นน่ะ..

So, I figured Shelley here could Teach us how.
(โซ , ไอ ฟิ๊กเก้อร Shelley เฮียร เคิด ที๊ช อัซ ฮาว)
ดังนั้น ฉันถึงคิดว่า แชลลี่ช่วยสอนพวกเราได้

I Teach the third grade.
(ไอ ที๊ช เดอะ เทริ๊ด เกรด)
ตอนนี้เป็นแค่ครู

will Teach her her own insignificance.
(วิล ที๊ช เฮอ เฮอ โอว์น อินซิกนีฟอิแค็นซ)
จะสอนให้ลิเดี่ยรู้ถึงความไม่สำคัญของตัวเอง

to Teach him
(ทู ที๊ช ฮิม)
เพื่อสั่งสอนเขา