Mail แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Mail แปลว่า

Mail
(Mail อ่านว่า เมล)
Mail แปลว่า จดหมาย [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Mail ภาษาอังกฤษ

I’m in the middle of writing my mom an e Mail and she just logged on.
(แอม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ไรทอิง มาย มัม แอน อี เมล แอ็นด ชี จัซท ล็อค ออน)
ฉันกำลังเขียนอีเมล์ถึงแม่ แล้วเธอออนไลน์พอดี

We’ll Mail it tomorrow. Don’t worry. Yeah, yeah.
(เวลล เมล อิท ทูม๊อโร่ว ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เย่ , เย่)
เราจะส่งเมลไปพรุ่งนี้ ไม่ต้องกังวล ตามนั้น

His science project. But we’ll Mail it tomorrow. It’ll be fine.
(ฮิส ไซ๊แอ้นซ โพร๊เจ็คท บั๊ท เวลล เมล อิท ทูม๊อโร่ว อิว บี ไฟน)
โครงการวิทยาศาสตร์ของเขาไง แต่เราจะส่งเมล์ไปพรุ่งนี้นี่ น่าจะโอเค

from some on line or Mail order retailer.
(ฟรอม ซัม ออน ไลน์ ออ เมล อ๊อร์เด้อร์ retailer)
เป็นกล่องจากผู้ขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต

This is my voice Mail message. I’m unable to take your call…
(ดิส ซิส มาย ว๊อยซ์ เมล เม๊สเสจ แอม อันเอ๊เบิ่ล ทู เท้ค ยุร คอลลํ)
นี่คือกล่องฝากข้อความเสียง ผมไม่สามารถรับสายคุณได้

Then we e Mail it to you.
(เด็น วี อี เมล อิท ทู ยู)
เดี๋ยวเราจะส่งอีเมลไปให้คุณ

you know what it would be easy for us to e Mail it to you.
(ยู โนว์ ว๊อท ดิธ เวิด บี อีสอิ ฟอร์ อัซ ทู อี เมล อิท ทู ยู)
คุณรู้ว่ามันจะง่ายต่อพวกเราถ้าเราส่งอีเมลไปให้คุณ

He never saw our faces! Fine, he lied to our e Mail accounts.
(ฮี เน๊เฝ่อร์ ซอว์ เอ๊า เฟซ ! ไฟน , ฮี ไล ทู เอ๊า อี เมล แอ๊คเค้าท)
เขาไม่เคยเห็นหน้าพวกเรา! ก็ได้, เขาโกหกต่อบัญชีอีเมลของพวกเรา

In the 16th e Mail you raised concerns about the site functionality.
(อิน เดอะ 16th อี เมล ยู เร้ส คอนเซิร์น อะเบ๊าท เดอะ ไซ๊ท functionality)
ในฉบับที่ 16 คุณเริ่มกังวลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์

I went to check my e Mail and there’s a website open on your computer.
(ไอ เว็นท ทู เช็ค มาย อี เมล แอนด์ แดร์ ซา website โอ๊เพ่น ออน ยุร ค็อมพยูทเออะ)
ผมกำลังจะเช็คอีเมล แล้วก็มีเว็บไซต์เปิดอยู่บนคอมพิมเตอร์ของคุณ

In late November I got the e Mail from Mark telling me to come out for the millionth member party.
(อิน เหลท โนะเฝมเบอะ ไอ ก็อท ดิ อี เมล ฟรอม ม๊าร์ค เทลลิง มี ทู คัม เอ๊าท ฟอร์ เดอะ มีลยันธ เม๊มเบ่อร์ พ๊าร์ที่)
ปลายเดือนพฤศจิกายนผมได้อีเมลจากมาร์ค บอกผมให้มางานเงี้ยงฉลองสมาชิกที่หนึ่งล้าน

What else did e Mail say?
(ว๊อท เอ๊ลส ดิด อี เมล เซย์)
มีอะไรอีกไหมนอกจากนั้น?

Lilly, go Mail the bids.
(ลิลลี่ , โก เมล เดอะ บิด)
ลิลลี่ ไปรีบเปิดประมูล

Can you Mail these out for her? Sure thing.
(แคน ยู เมล ฑิส เอ๊าท ฟอร์ เฮอ ชัวร์ ทริง)
คุณช่วยส่งนี่ให้เธอได้มั้ย ไม่มีปัญหา

You should totally Mail me your number sometime.
(ยู เชิด โททอลลี่ เมล มี ยุร นั๊มเบ้อร์ ซัมไทม์)
บางที คุณน่าจะเมลเบอร์ ให้ฉันบ้างนะ

And to deliver the mail, but as the Mail carrier
(แอนด์ ทู ดีลิ๊เฝ่อร์ เดอะ เมล , บั๊ท แอส เดอะ เมล แคเรียะ)
แล้วการส่งจดหมาย การเป็นคนส่งจดหมายเนี่ย

and e Mail it to me by 3:00. OK?
(แอนด์ อี เมล อิท ทู มี บาย 3 : 00 โอเค)
และอีเมล์ให้ผมตอนสามโมง.โอเค?

Check is in the Mail 14 times.
(เช็ค อีส ซิน เดอะ เมล 14 ไทม์)
เช็คอยู่ในเมล 14 ครั้ง

Check is lost in the Mail 14 times.
(เช็ค อีส ล็อซท อิน เดอะ เมล 14 ไทม์)
เช็คหายไปจากเมล 14 ครั้ง

If I don’t e Mail her…
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ อี เมล เฮอ)
ถ้าฉันไม่ได้ส่งเมลไปหาเธอ…

Don’t e Mail her…
(ด้อนท์ อี เมล เฮอ)
ไม่ได้ส่งเมลไปหาเธอ…

I’ll e Mail you everyday.
(แอล อี เมล ยู เอวี่เดย์)
ผมจะส่งเมลหาคุณทุกวัน

If I don’t e Mail Anego…
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ อี เมล Anego)
ถ้าฉันไม่ได้ส่งเมลหาอาเนโกะ

Isn’t it a big mistake to send that kind of e Mail to the whole company?
(อีสซึ่น ดิธ ดา บิ๊ก มิสเท้ค ทู เซ็นด แดท ไคนด์ อ็อฝ อี เมล ทู เดอะ โฮล คัมพะนิ)
การส่งเมลแบบนั้นในที่ทำงาน มันยังไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงอีกหรอครับ

To mistakenly send to the wife the Mail meant for your lover.
(ทู มิซเทคเอ็นลิ เซ็นด ทู เดอะ ไว๊ฟ เดอะ เมล เม็นท ฟอร์ ยุร ลัฝเออะ)
ส่งผิดมาหาภรรยาแทนที่จะส่งไปหาผู้หญิงคนอื่น