Main แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Main แปลว่า

Main
(Main อ่านว่า เมน)
Main แปลว่า สายหลัก ส่วนใหญ่ ส่วนสำคัญ [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Main ภาษาอังกฤษ

Let’s act once more with Hyori as the Main character.
(เล็ท แอ็คท วันซ โม วิฑ Hyori แอ็ส เดอะ เมน แคแร็คเทอะ)
มาแสดงกันอีกครั้งโดยให้ฮโยริเป็นนักแสดงนำ

who will be in charge of the barbeque?] [Today’s Main chef, Then let’s get started on it right away.
(ฮู วิล บี อิน ชาจ อ็อฝ เดอะ barbeque ] [ ทุเด เมน เฌ็ฟ , เด็น เล็ท เก็ท ซทาท ออน หนิด ไรท อะเว)
ใครจะทำบาร์บีคิว (เชฟหลักวันนี้ เร่มทำเลย

Today’s Main chef, who will be in charge of the barbeque?
(ทุเด เมน เฌ็ฟ , ฮู วิล บี อิน ชาจ อ็อฝ เดอะ barbeque)
เชฟหลักวันนี้ ผู้ที่จะทำบาร์บีคิว

Then I’ll stay here and help Sang Ryul. [Today’s Main chef, who will be in charge of the barbeque?]
(เด็น อิล ซเท เฮียร แอ็นด เฮ็ลพ แซ็ง Ryul [ ทุเด เมน เฌ็ฟ , ฮู วิล บี อิน ชาจ อ็อฝ เดอะ barbeque ])
ฉันอยู่นี่และช่วย ชางเรียว (เชฟหลักวันนี้ ผู้ที่จะทำบาร์บีคิว)

I couldn’t get the machine past the Main menu.
(ไอ คูดซึ่น เก็ท เดอะ มะฌีน พาซท เดอะ เมน เมนยู)
เอ่อ. เครื่องถ่ายเครื่องนั้นใช้ไม่ได้นะครับ

Quickly [Operation 1: To diligently defend the Main seat]
(ควีคลิ [ ออเพอะเรฌัน 1 : ทู ดีลอิเจ็นทลิ ดิเฟนด เดอะ เมน ซีท ])
ทำบ้าอะไรของคุณ วางมันลง เหมือนมิวสิกวิดิโอมั๊ย

Please remove data grid Y 12 from Main unit.
(พลีส ริมูฝ เดทะ กริด วาย 12 ฟร็อม เมน ยูนิท)
กรุณาเอา ดาต้ากริด วาย 12 ออกจากตัวเครื่อง

Check the Main bus for hydraulics,
(เช็ค เดอะ เมน บัซ ฟอ ไฮดรอลิค ,)
ตรวจสอบระบบส่งกำลังหลัก

You guys can sit here [According to the operation, defends the Main seat perfectly]
(ยู ไก แค็น ซิท เฮียร [ แอ็คคอดดิง ทู ดิ ออเพอะเรฌัน , ดิเฟนด เดอะ เมน ซีท เพอเฟ็คทลิ ])
แค่นั้นเหรอ ครับ พอดีทานตอนเช้ามาบ้าง

Operation 1: To diligently defend the Main seat
(ออเพอะเรฌัน 1 : ทู ดีลอิเจ็นทลิ ดิเฟนด เดอะ เมน ซีท)
ปฏิบัติการที่1 : ปกป้องที่นั่ง

According to the operation, defends the Main seat perfectly
(แอ็คคอดดิง ทู ดิ ออเพอะเรฌัน , ดิเฟนด เดอะ เมน ซีท เพอเฟ็คทลิ)
ตามปฏิบัติการ ปกป้องที่นั่ง

It’s not like the drinking of blood is your Main source of sustenance.
(อิทซ น็อท ไล๊ค เดอะ ดริงคิง อ็อฝ บลัด อีส ยุร เมน ซ๊อร์ซ อ็อฝ ซัซทิแน็นซ)
ก็ไม่ใช่ว่าการดื่มเลือด มันเป็นอาหารหลักของเธอซักหน่อย

This is getting to be my uh.. my Main business.
(ดิส ซิส เกดดดิ้ง ทู บี มาย อา มาย เมน บีสเน็ซ)
จริงๆแล้วที่นี่คือ ธุรกิจหลักของผม

You know what his Main concerns are? What?
(ยู โนว์ ว๊อท ฮิส เมน คอนเซิร์น แซร์ ว๊อท)
คุณรู้มั้ยเขากังวลเรื่องไหนที่สุด อะไรนะ

My organization provided the Main amicus curiae brief
(มาย ออแกะไนเสฌัน โพรไฝด เดอะ เมน amicus curiae บริ๊ฟ)
องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า

My Main competitor is an old man in poor health
(มาย เมน ค็อมเพทอิเทอะ อีส แอน โอลด์ แมน อิน พัวร์ เฮ็ลธ)
คู่แข่งคนสำคัญของผม เป็นตาแก่อาการร่อแร่ใกล้ตาย

Kind of. Main house, as fast as you can.
(ไคนด์ อ็อฝ เมน เฮ้าส , แอส ฟาสท แอส ยู แคน)
นิดนึงไว้ที่บ้านใหญ่ด่วนที่สุด

No. I’m the Main attraction.
(โน แอม เดอะ เมน แอ็ทแรคฌัน)
ไม่รู้นะ ผมมันดาวเด่นของงานนี่..

I’m gonna go ahead and says the don’t have an access to Main fas user database
(แอม กอนนะ โก อะเฮด แอนด์ เซย์ เดอะ ด้อนท์ แฮ็ฝ แอน แอ๊คเซส ทู เมน fas ยูสเออะ เดทเบซ)
ผมกำลังจะนำหน้าและพูดได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีระบบนี้เพื่อเข้าไปหน้าหลักของฐานข้อมูล

The Main offender committed suicide,
(เดอะ เมน offender คอมมิดเดด ซุยไซ้ด ,)
โจทย์ได้ฆ่าตัวตายไปแล้ว

I gotta go drain the Main vein.
(ไอ กอททะ โก ดเรน เดอะ เมน เฝน)
ฉันต้องระบายของเหลวซักหน่อย

Today’s Main dish. Yes, Queen Won Hee.
(ทูเดย์ เมน ดิช เย็ซ , ควีน ว็อน ฮี)
จานหลักของวันนี้ ให้กับราชินี, วอนฮี

Today, our Main ingredient will be… canned food!
(ทูเดย์ , เอ๊า เมน อินกรีเดียนท วิล บี แค็นด ฟู้ด !)
วันนี้ ส่วนผสมหลักของเราคือ…อาหารกระป๋อง

He has to be under the Main clock Paddington Station, 11 am, or no deal.
(ฮี แฮ็ส ทู บี อั๊นเด้อร เดอะ เมน คล๊อค Paddington สเทชั่น , 11 แอ็ม , ออ โน ดีล)
เขาต้องอยู่ที่ใต้นาฬิกาใหญ่สถานีแพดดิงตัน 11 โมง ไม่งั้นยกเลิกข้อตกลง

We have an intruder in the Main atrium. Where are the mutants?
(วี แฮ็ฝ แอน intruder อิน เดอะ เมน atrium แวร์ อาร์ เดอะ mutants)
เรามีผู้บุกรุกที่ห้องโถงใหญ่ พวกกลายพันธุ์อยู่ไหน?