Grow แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Grow แปลว่า

Grow
(Grow อ่านว่า โกรว์)
Grow แปลว่า เจริญ งอก เติบโตขึ้น [vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Grow ภาษาอังกฤษ

But you can’t Grow old with a beautiful idea.
(บัท ยู แค็นท กโร โอลด วิฑ อะ บยูทิฟุล ไอดีอะ)
แต่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับมันไม่ได้

The answer was Grow by six inches.
(ดิ อานเซอะ วอส กโร ไบ ซิคซ อินเชด)
คำตอบยาวขึ้นราว 6 นิ้ว

I’m still very young, next time when I Grow older I’ll have many chances!
(แอม ซทิล เฝริ ยัง , เน็คซท ไทม ฮเว็น นาย กโร โอลเดอะ อิล แฮ็ฝ เมนอิ ชานซ !)
ฉันยังเด็กนะ คราวหน้าถ้าฉันโตกว่านี้ ฉันจะเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่าง

No. Okay. He’s just colicky, Jen. He’ll Grow out of it.
(โน โอเค อีส จัซท colicky , Jen เฮ็ล กโร เอาท อ็อฝ อิท)
ไม่ ไม่มีทางรู้เลย

Oooh, so they Grow from the logs. [The shiitake mushrooms growing from the logs]
(อู้ , โซ เฑ กโร ฟร็อม เดอะ ล็อก [ เดอะ shiitake มัฌรูม กโรอิง ฟร็อม เดอะ ล็อก ])
โอ้!งั้นพวกมันก็โตมาจากขอนไม้น่ะสิ

That’s right. Oooh, so they Grow from the logs.
(แด๊ท ไรท อู้ , โซ เฑ กโร ฟร็อม เดอะ ล็อก)
ใช่. โอ้!งั้นพวกมันก็โตมาจากขอนไม้น่ะสิ

Mom believes women don’t Grow more attractive with age.
(มัม บีลี๊ฝ วีมเอิน ด้อนท์ โกรว์ โม แอ็ทแรคทิฝ วิธ เอจ)
แม่มักคิดว่าผู้หญิงไม่ได้มีเสน์เมื่ออายุมากขึ้น

I didn’t say they “don’t Grow more attractive,”
(ไอ ดิ๊นอิน เซย์ เด “dont โกรว์ โม แอ็ทแรคทิฝ , ”)
แม่ไม่ได้พูดพวกเขา”ไม่ได้โตขึ้นมามีเสน่ห์”

He’s gonna Grow our tax base,
(อีส กอนนะ โกรว์ เอ๊า แท๊กซ เบส ,)
เขาจะช่วยให้ฐานภาษีเติบโต

You need to Grow up.
(ยู นี๊ด ทู โกรว์ อั๊พ)
คุณต้องโตขึ้น

Your girls will Grow up to become examples and icons of feminism.”
(ยุร เกิร์ล วิล โกรว์ อั๊พ ทู บีคัม เอ็กแซ๊มเพิ่ล แซน ไอ๊ค่อน อ็อฝ feminism ขาคู่)
ลูกสาวคุณจะโตขึ้นเป็นตัวอย่างของสตรีนิยม

Farmers who Grow their own seeds
(ฟาเมอะ ฮู โกรว์ แดร์ โอว์น ซีด)
เกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ของตน

It was a wonderful place to Grow up.
(อิท วอส ซา วันเดอะฟุล เพลส ทู โกรว์ อั๊พ)
มันเป็นสถานที่ที่ยอดมากสำหรับการเติบโต

She’s gonna need someone to Grow old with.
(ชี กอนนะ นี๊ด ซัมวัน ทู โกรว์ โอลด์ วิธ)
ลูกต้องการใครสักคนที่จะมีอายุมากขึ้นตามกัน

to Grow naturally in your subjects. Mind is a very subtle art.
(ทู โกรว์ แนชแร็ลลิ อิน ยุร ซั๊บเจ็คท ไมนด์ อีส ซา เฝ๊รี่ ซับเดิล อาร์ท)
โตโดยธรรมชาติ ในสมองของเป้าหมาย จิตเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน

The seed that we plant in this man’s mind will Grow into an idea.
(เดอะ ซี แดท วี แพล๊นท อิน ดิส แมน ไมนด์ วิล โกรว์ อิ๊นทู แอน ไอเดีย)
เมล็กพันธุ์ที่เราปลูกลงไปในจิตของเค้า จะเติบโตเป็นความคิด

That will Grow old together.
(แดท วิล โกรว์ โอลด์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
ที่จะแก่เฒ่าไปด้วยกัน

You said we’ll be together! You said we’ll Grow old together!
(ยู เซ็ด เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ ! ยู เซ็ด เวลล โกรว์ โอลด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ !)
คุณบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกัน! คุณบอกว่าเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน!

And I never knew that… that idea would Grow in her mind like a cancer…
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ นยู แดท แด้ท ไอเดีย เวิด โกรว์ อิน เฮอ ไมนด์ ไล๊ค เก แค๊นเซ่อร์)
และฉันไม่รุ้เลยว่าความคิดนั้นจะเติบโตในจิตใจเธอเหมือนกับมะเร็ง

You said you dreamt that we’ll Grow old together.
(ยู เซ็ด ยู ดเร็มท แดท เวลล โกรว์ โอลด์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
คุณบอกว่าเราจะแก่ไปด้วยกัน

to just Grow old with.
(ทู จั๊สท โกรว์ โอลด์ วิธ)
ใช้ชีวิตร่วมด้วย

All right, tell me more. Where’d you Grow up.
(ออล ไร๊ท , เทลล มี โม แวร์ ยู โกรว์ อั๊พ)
เอาล่ะ บอกผมอีก คุณโตที่ไหน

Hey, any of y’all Grow some balls, come see me on the court, man.
(เฮ , เอ๊นี่ อ็อฝ ยอล โกรว์ ซัม บอล , คัม ซี มี ออน เดอะ คอร์ท , แมน)
เฮ้ ใครมันใจว่าเจ๋งมาเจอกันสนามบาสได้เลยนะ

At any rate, she can hardly Grow any worse.
(แอ็ท เอ๊นี่ เหรท , ชี แคน ฮาดลิ โกรว์ เอ๊นี่ เวิ๊ร์ส)
อย่างไรก็ตาม ลิเดี่ยจะเหลวไหล ไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว

Didn’t Grow up with the staff doing everything for me,
(ดิ๊นอิน โกรว์ อั๊พ วิธ เดอะ สทัฟฟ ดูอิง เอ๊วี่ติง ฟอร์ มี ,)
ไม่ต้องทำทุกอย่างให้ฉัน เหมือนเป็นคนที่ต้องดูแลหรอก