Quit แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Quit แปลว่า

Quit
(Quit อ่านว่า ควิท)
Quit แปลว่า เลิก [adj. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Quit ภาษาอังกฤษ

I know. Honey, I think I have to Quit my job.
(ไอ โน ฮันอิ , ไอ ธิงค ไอ แฮ็ฝ ทู ควิท มาย โจบ)
ฉันรู้ ที่รัก ฉันคิดว่าฉันคงต้องออกจากงาน

Your boobies? Quit while you’re alive, Mason.
(ยุร boobies ควิท ไวล์ ยัวร์ อะไล๊ฝ , เมสั่น)
งั้นเรื่องหน่มน๊มเหรอ? หุบปาก ถ้ายังไม่อยากตาย เมสัน

No, I Quit years ago.
(โน , ไอ ควิท เยียร์ อะโก)
ไม่ค่ะ หนูเลิกมาปีกว่าแล้ว

Hey, Quit while you’re ahead, Carl.
(เฮ , ควิท ไวล์ ยัวร์ อะเฮด , คาเรล)
เฮ้ อย่ายุ่งดีกว่า คาร์ล

Listen, if in one month you still want me to Quit my job..
(ลิ๊สซึ่น , อิ๊ฟ อิน วัน มั้นธ ยู สทิลล ว้อนท มี ทู ควิท มาย จ๊อบ)
ฟังนะ ถ้าในหนึ่งเดือน คุณยังอยากให้ฉันออกจากงาน…

If you Quit now,
(อิ๊ฟ ยู ควิท นาว ,)
ถ้านายปล่อยชั้นไป

The point of why we are here is to say that we are not… We cannot Quit now.
(เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ วาย วี อาร์ เฮียร อีส ทู เซย์ แดท วี อาร์ น็อท วี แคนน็อท ควิท นาว)
มันเป็นเหตุผมที่เราจะบอกว่า เราจะล้มเลิกตอนนี้ไม่ได้

We cannot Quit now.
(วี แคนน็อท ควิท นาว)
เราล้มเลิกไม่ได้

Mark, Jesus, I Quit the internship.
(ม๊าร์ค , จีสัซ , ไอ ควิท ดิ internship)
มาร์ค, พระเจ้า, ฉันลาออกจากการฝึกงาน

We’ve talked about this on the phone, we… I Quit on my first day.
(หวีบ ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิส ออน เดอะ โฟน , วี ไอ ควิท ออน มาย เฟิร์สท เดย์)
ฉันคุยเรื่องนี้ทางโทรศัพท์แล้วนิ,เรา…ฉันลาออกตั้งแต่วันแรก

I I I had to Quit school and I started working for the C.T.A.
(ไอ ไอ ไอ แฮ็ด ทู ควิท สคูล แอนด์ ดาย สท๊าร์ท เวิคกิง ฟอร์ เดอะ ซี ที ดา)
ฉัน ฉัน ฉัันต้องออกจากโรงเรียนและ เริ่มทำงานที่องค์การขนส่งมวลชนชิคาโก้

They Quit the subtle tactics.
(เด ควิท เดอะ ซับเดิล แทคติก)
เข้าทางพวกมัน

If I Quit now, I’ll ruin it
(อิ๊ฟ ฟาย ควิท นาว , แอล รูอิน หนิด)
ถ้าฉันออกตอนนี้ ฉันก็จะทำลายมัน

Dad, Quit saying weird things like that.
(แด๊ด , ควิท เซอิง เวี๊ยด ทริง ไล๊ค แดท)
พ่อคะ หยุดพูดแบบนั้นได้แล้ว

and Quit the game.
(แอนด์ ควิท เดอะ เกม)
แล้วออกจากเกม

Hey, stupid! Quit it!
(เฮ , สทิ๊วผิด ! ควิท ดิธ !)
เฮ้ ไอ้งั่ง วิ่งสิ!

One day it started raining, and it didn’t Quit for four months.
(วัน เดย์ อิท สท๊าร์ท เรนนิง , แอนด์ ดิท ดิ๊นอิน ควิท ฟอร์ โฟ มั้นธ)
วันหนึ่ง ผมก็เริ่มตก และไม่หยุดเลยตลอดสี่เดือน

And you Quit working at the company…
(แอนด์ ยู ควิท เวิคกิง แอ็ท เดอะ คัมพะนิ)
และคุณก็ลาออกจากบริษัทด้วย…

So, would you Quit working upon marriage?
(โซ , เวิด ยู ควิท เวิคกิง อุพอน แมริจ)
งั้น คุณคงจะออกจากงานตอนที่แต่งงานแล้วใช่มั้ยครับ

Well, I already Quit that job.
(เวลล , ไอ ออลเร๊ดี้ ควิท แดท จ๊อบ)
ฉันก็ลาออกมาจากงานเรียบร้อยแล้ว

When I turn 45, I’ll Quit my current hospital work,
(เว็น นาย เทิร์น 45 , แอล ควิท มาย เค๊อร์เร้นท ฮ๊อสพิท่อล เวิ๊ร์ค ,)
เมื่อผม 45 ผมจะออกจากโรงพยาบาล ที่ผมทำงานอยู่ในปัจจุบัน

Janie, today I Quit my job. [ Laughing ]
(เจนี่ , ทูเดย์ ไอ ควิท มาย จ๊อบ [ ลาฟอิง ])
เจนนี่ วันนี้พ่อลาออกจากงาน

I Quit ! Pass the asparagus.
(ไอ ควิท ! เพซ ดิ แอ็ซแพระกัซ)
ผมลาออก ส่งจานผักมาซิ

Your husband feeIs he can just Quit his job, and you don’t ”
(ยุร ฮั๊สแบนด์ feeIs ฮี แคน จั๊สท ควิท ฮิส จ๊อบ , แอนด์ ยู ด้อนท์)
เพราะสามีคุณอยากลาออกจากงานเมื่อไหร่ก็ได้ แต่คุณไม่มีสิทธิ์”

I’m in front. Quit it.
(แอม อิน ฟร๊อนท ควิท ดิธ)
ฉันอยู่ข้างหน้า ออกไป