Boat แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Boat แปลว่า

Boat
(Boat อ่านว่า โบ๊ท)
Boat แปลว่า เรือ [n. vi.]

ตัวอย่างประโยค Boat ภาษาอังกฤษ

Oh, my God! What if Gammy finds out? The Boat is moving!
(โอ , มาย ก็อด ! ฮว็อท อิฟ Gammy ไฟนด เอาท เดอะ โบท อีส มูฝอิง !)
โอ้พระเจ้า! มันเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลย

So only 4 will get on the Boat and the rest will go home and rest? [Stepmother Kim & Athlete Chu exempt from night chores]
(โซ โอ๊นลี่ 4 วิล เก็ท ออน เดอะ โบท แอ็นด เดอะ เร็ซท วิล โก โฮม แอ็นด เร็ซท [ Stepmother คิม & แอธลีท ชู เอ็กเสมท ฟร็อม ไนท โช ])
จะมีเพียง4คนเท่านั้นบนเรือ และที่เหลือจะได้กลับบ้านไปพักผ่อน? [แม่เลี้ยงคิม และ นักกีฬาซู ไม่ต้องทำงานคืนนี้]

So only 4 will get on the Boat and the rest will go home and rest?
(โซ โอ๊นลี่ 4 วิล เก็ท ออน เดอะ โบท แอ็นด เดอะ เร็ซท วิล โก โฮม แอ็นด เร็ซท)
จะมีเพียง4คนเท่านั้นบนเรือ และที่เหลือจะได้กลับบ้านไปพักผ่อน?

Then you won’t be able to go on your big Boat trip to Alaska.
(เด็น ยู ว็อนท บี เอ๊เบิ้ล ทู โก ออน ยุร บิก โบท ทริพ ทู Alaska)
แล้วแกก็จะไม่สามารถท่องสมุทรไปอลาสกาได้

When it’s time for you to go on your big Boat trip, poof, you just leave.
(ฮเว็น อิทซ ไทม ฟอ ยู ทู โก ออน ยุร บิก โบท ทริพ , poof , ยู จัซท ลีฝ)
เมื่อถึงเวลาที่เรือแกพร้อมเดินทาง ชะแว๊บ แกก็จากไปแล้ว

Ride a Boat and collect the fish in the net.
(ไรด อะ โบท แอ็นด ค็อลเลคท เดอะ ฟิฌ อิน เดอะ เน็ท)
ขับเรือ แล้วก้อ เกบปลาในกระชัง

Ride a Boat and catch fish
(ไรด อะ โบท แอ็นด แค็ช ฟิฌ)
ขับเรือ และ จับปลา

We have to catch fish today? We have to ride a Boat today?
(วี แฮ็ฝ ทู แค็ช ฟิฌ ทุเด วี แฮ็ฝ ทู ไรด อะ โบท ทุเด)
วันนี้เีราต้องจับปลาหรอ แล้วต้องขับเรือด้วยหรอ

1.Ride a Boat and raise the nets to collect the fishes. (Help the town a bit) 2.Collect mushrooms 3.Look after the house and be careful of fire.
(1 ไรด อะ โบท แอ็นด เรส เดอะ เน็ท ทู ค็อลเลคท เดอะ fishes (เฮ็ลพ เดอะ ทาวน์ อะ บิท ) 2 ค็อลเลคท มัฌรูม 3 ลุค อาฟเทอะ เดอะ เฮาซ แอ็นด บี แคฟุล อ็อฝ ไฟร)
๑. ขับเรือ และจับปลาโดยอวน ๒.เก็บเห็ด ๓.ดูแลบ้าน และระวังไฟ

We’re riding a Boat again…
(เวีย ไรดอิง อะ โบท อะเกน)
เราต้องขับเรือกันอีกครั้ง

The Boat is heading the where the nets are…
(เดอะ โบท อีส เฮดอิง เดอะ ฮแว เดอะ เน็ท แซร์)
เรือกำลังมุ่งหน้าไปที่ที่มีอวนอยู่

Have to reel in the nets from the Boat to catch the fish
(แฮ็ฝ ทู รีล อิน เดอะ เน็ท ฟร็อม เดอะ โบท ทู แค็ช เดอะ ฟิฌ)
ต้องหมุนอวนเข้ามาเพื่อจับปลา

On the Boat too.
(ออน เดอะ โบท ทู)
บนเรือด้วย.

Right when it came onto the Boat it opened its mouth wide and it swallowed my head!
(ไรท ฮเว็น หนิด เคม ออนทู เดอะ โบท ดิธ โอเพ็น อิทซ เมาธ ไวด แอ็นด ดิท ซวอลโล มาย เฮ็ด !)
ตอนที่มันขึ้นมาบนเรือ มันอ้าปากกว้างแล้วก็กลืนหัวฉันเข้าไป!

I learned to sail on an old Boat of my father’s from the Lake House.
(ไอ เลิร์น ทู เซล ออน แอน โอลด์ โบ๊ท อ็อฝ มาย ฟ๊าเท่อร ฟรอม เดอะ เล้ค เฮ้าส)
ผมเรียนรู้ที่จะแล่นเรือ โดยใช้เรือเก่าของพ่อจากเล็คเฮาส์

Mile and a half races are more commonly won by a Boat length or two.
(ไมล แอนด์ อะ ฮาล์ฟ เร้ซ แซร์ โม คอมมันลิ ว็อน บาย อะ โบ๊ท เล้นธ ออ ทู)
หนึ่งไมล์กับการแข่งขันครึ่งเดียวนั่นทำให้การชนะเพราะเรือหรือทั้งสอง

They own a Boat that’s flagged out of Libya.
(เด โอว์น อะ โบ๊ท แด้ท flagged เอ๊าท อ็อฝ ลีบเอียะ)
พวกเขามีเรือ ติดธงลิเบีย

l started out on my uncle’s Boat when l was about maybe nine.
(แอล สท๊าร์ท เอ๊าท ออน มาย อั๊งเคิ่ล โบ๊ท เว็น แอล วอส อะเบ๊าท เมบี ไนน)
เริ่มจากเรือของลุง เมื่อตอนชั้นประมาณ 9 ขวบได้

l was just looking into buying my own Boat and got drafted.
(แอล วอส จั๊สท ลุคอิง อิ๊นทู บายอิ้ง มาย โอว์น โบ๊ท แอนด์ ก็อท ดรัฟท)
ชั้นกำลัมองหาซื้อเรือของชั้นเอง สักลำ

Bubba was going to be a shrimping Boat captain,
(Bubba วอส โกอิ้ง ทู บี อะ shrimpings โบ๊ท แค๊พเท่น ,)
บั๊บบาเคยอยากเป็น กัปตันเรือจับกุ้ง

Private Gump here is gonna be a shrimp Boat captain.
(ไพร๊เฝท Gump เฮียร อีส กอนนะ บี อะ ชิ๊มพ์ โบ๊ท แค๊พเท่น)
พลทหารกัมพ์ เขาจะเป็นกับตันเรือกุ้ง

Tell you what, Gilligan. The day you are a shrimp Boat captain,
(เทลล ยู ว๊อท , Gilligan เดอะ เดย์ ยู อาร์ อะ ชิ๊มพ์ โบ๊ท แค๊พเท่น ,)
ฉันจะบอกนายให้นะ กลาสี วันที่นายได้เป็นกับตันเรือกุ้ง

lf you’re ever a shrimp Boat captain, that’s the day l’m an astronaut!
(lf ยัวร์ เอ๊เฝ่อร์ รา ชิ๊มพ์ โบ๊ท แค๊พเท่น , แด้ท เดอะ เดย์ lm แอน แอซทโระนอท !)
ถ้่าหากว่านายได้เป็นกัปตันเรือกุ้งจริง ๆ ฉันคงได้เป็นมนุษย์อวกาศ

lt’s bad luck to have a Boat without a name.
(lts แบ้ด ลัค ทู แฮ็ฝ อะ โบ๊ท วิธเอ๊าท ดา เนม)
มันจะอับโชคนะ ถ้าเรือไม่มีชื่อน่ะ

l’d never named a Boat before,
(ld เน๊เฝ่อร์ เนม อะ โบ๊ท บีฟอร์ ,)
ผมไม่เคยตั้งชื่อเรือมาก่อน