Golden Anniversary แปลว่า

มิถุนายน 5, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Golden Anniversary แปลว่า

Golden Anniversary
(Golden Anniversary อ่านว่า โกลเด็น แอนิเฝ๊อร์ซารี่)
Golden Anniversary แปลว่า การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50 [n.]

ตัวอย่างประโยค Golden Anniversary ภาษาอังกฤษ

When? When? On my Golden Anniversary?
(เว็น เว็น ออน มาย โกลเด็น แอนิเฝ๊อร์ซารี่)
เมื่อไหร่? เมื่อไหร่คะ? ใช่วันแซยิคของฉันหรือป่าว?