Rich แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Rich แปลว่า

Rich
(Rich อ่านว่า ริ๊ช)
Rich แปลว่า รวย [adj.]

ตัวอย่างประโยค Rich ภาษาอังกฤษ

You’re making him a Rich man.
(ยัวร์ เมคอิง ฮิม มา ริช แม็น)
จะทำให้เขากลายเป็นเศรษฐี

What is burdock? Because of the nutrient Rich roots, are fermented or used as herbal flavourings Is this burdock?
(ฮว็อท อีส เบอด็อค บิคอส อ็อฝ เดอะ นยูทเรียนท ริช รูท , อาร์ เฟอเม็นท ออ ยูซ แอ็ส เฮอแบ็ล ฟเลเฝอะริง ซิส ดีซ เบอด็อค)
โกโบ้คืออะไรเหรอ? เราจะใช้รากของมันมาหมักดองอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบจำพวกสมุนไพรได้ นี่คือโกโบ้เหรอ?

What is burdock? Because of the nutrient Rich roots, are fermented or used as herbal flavourings
(ฮว็อท อีส เบอด็อค บิคอส อ็อฝ เดอะ นยูทเรียนท ริช รูท , อาร์ เฟอเม็นท ออ ยูซ แอ็ส เฮอแบ็ล ฟเลเฝอะริง)
โกโบ้คืออะไรเหรอ? เราจะใช้รากของมันมาหมักดองอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบจำพวกสมุนไพรได้

The roots are [What is burdock?] [Because of the nutrient Rich roots, are fermented or used as herbal flavourings]
(เดอะ รูท แซร์ [ ฮว็อท อีส เบอด็อค ] [ บิคอส อ็อฝ เดอะ นยูทเรียนท ริช รูท , อาร์ เฟอเม็นท ออ ยูซ แอ็ส เฮอแบ็ล ฟเลเฝอะริง ])
นี่ไงรากมัน [โกโบ้คืออะไรเหรอ?] [เราจะใช้รากของมันมาหมักดองอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบจำพวกสมุนไพรได้]

Oh, so the roots are burdock! [What is burdock?] [Because of the nutrient Rich roots, are fermented or used as herbal flavourings]
(โอ , โซ เดอะ รูท แซร์ เบอด็อค ! [ ฮว็อท อีส เบอด็อค ] [ บิคอส อ็อฝ เดอะ นยูทเรียนท ริช รูท , อาร์ เฟอเม็นท ออ ยูซ แอ็ส เฮอแบ็ล ฟเลเฝอะริง ])
โอ้ รากมันคือโกโบ้เหรอ! [โกโบ้คืออะไรเหรอ?] [เราจะใช้รากของมันมาหมักดองอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบจำพวกสมุนไพรได้]

if you were Rich like me?
(อิฟ ยู เวอ ริช ไลค มี)
ถ้าคุณรวยเหมือนผม

A dog doesn’t care if you’re Rich or poor…
(อะ ด็อก ดัสอินท แค อิฟ ยัวร์ ริช ออ พูร)
ของส่งถึงชั้น ใช่ครับ

They are just so Rich with… passion… [dog barking]
(เฑ อาร์ จัซท โซ ริช วิฑ แพฌอัน [ ด็อก บารกคิง ])
ปลารวมกันอยู่ตรงนั้น นายพูดถูก [มันไวต่อเสียง แม้ว่าเสียงจะเบาก็ตาม]

He must come from a Rich family
(ฮี มัซท คัม ฟร็อม มา ริช แฟมอิลิ)
เขาต้องมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย

But the Rich son comes from where?
(บัท เดอะ ริช ซัน คัม ฟร็อม ฮแว)
แต่เป็นลูกชายคนรวยจากไหน?

A Rich son from Seoul
(อะ ริช ซัน ฟร็อม Seoul)
ลูกชายคนรวยจากโซล

The Rich son part is right…
(เดอะ ริช ซัน พาท อีส ไรท)
ลูกชายคนรวยนะถูกแล้ว…

He looks like a Rich son who studied abroad
(ฮี ลุค ไลค เก ริช ซัน ฮู ซทัดอิด อับรอด)
เขาดูเหมือนลูกชายคนรวยที่เรียนอยู่ต่างประเทศ

A Rich son from overseas
(อะ ริช ซัน ฟร็อม โอ๊เว่อร์ซี)
ลูกชายคนรวยจากต่างประเทศ

Jongkook wrote that TOP looks like a Rich son from overseas and…
(Jongkook โรท แดท ทูโอพี ลุค ไลค เก ริช ซัน ฟร็อม โอ๊เว่อร์ซี แซน)
จองกุกเขียนว่าท็อปดูเหมือนลูกชายคนรวยจากต่างประเทศ

That rag is a glorified tabloid for Rich people.
(แดท แร๊ก อีส ซา กโลริไฟ แทบลอยด ฟอร์ ริ๊ช พี๊เพิ่ล)
มันเป็นหนังสือพิมพ์ที่ยกย่องคนรวย

with letting the Rich off scot free of engaging in class warfare
(วิธ เลทดิง เดอะ ริ๊ช ออฟฟ ซค็อท ฟรี อ็อฝ เอ็นเกจอิง อิน คลาสสํ วอแฟ)
เมื่อในความเป็นจริงคุณรู้ดี สงครามชนชั้นที่แท้จริงก็คือ

I’m the Rich Connecticut carpetbagger. What the hell is he?
(แอม เดอะ ริ๊ช Connecticut carpetbagger ว๊อท เดอะ เฮ็ลล อีส ฮี)
เขาต้องออกจากตำแหน่งในวันอังคารหน้า ถ้าคุณเกาะติดประเด็นเวรนั่น

by white men white Rich men
(บาย ไว๊ท เม็น ไว๊ท ริ๊ช เม็น)
คนผิวขาวที่ร่ำรวย

are not a bunch of Rich white guys.
(อาร์ น็อท ดา บันช อ็อฝ ริ๊ช ไว๊ท กาย)
ไม่ใช่คนผิวขาวรวย ๆ

The thing that says the Rich man will sell you the rope
(เดอะ ทริง แดท เซย์ เดอะ ริ๊ช แมน วิล เซลล์ ยู เดอะ โร๊พ)
เหมือนคำพังเพยที่บอกว่า คนรวยจะขายแม้แต่เชือก

I’m sorry, I have no time for a Rich kid
(แอม ซ๊อรี่ , ไอ แฮ็ฝ โน ไทม์ ฟอร์ รา ริ๊ช คิด)
ฉันเสียใจ ฉันไม่มีเวลาให้เด็กรวย

Kitty? Rich kitty?
(คิดดี ริ๊ช คิดดี)
เจ้าเหมียว? เจ้าเหมียวไฮโซ?

And now a Rich and handsome man has asked me to marry him, and I have said yes.
(แอนด์ นาว อะ ริ๊ช แอนด์ แฮ๊นซั่ม แมน แฮ็ส อาสคฺ มี ทู แม๊ร์รี่ ฮิม , แอนด์ ดาย แฮ็ฝ เซ็ด เย็ซ)
แล้วตอนนี้มีหนุ่มหล่อพ่อรวย มาขอฉันแต่งงาน, และฉันก็ตอบตกลง

You’re from a very Rich and historical family.
(ยัวร์ ฟรอม มา เฝ๊รี่ ริ๊ช แอนด์ อิซทอริแค็ล แฟ๊มิลี่)
พวกท่านมาจากครอบครัวแห่งประวัติศาสตร์ที่รวยมากๆ