Marriage แปลว่า

มีนาคม 6, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Marriage แปลว่า

Marriage
(Marriage อ่านว่า แมริจ)
Marriage แปลว่า การแต่งงาน [n.]

ตัวอย่างประโยค Marriage ภาษาอังกฤษ

Don’t they look like they’re at a Marriage meeting?
(ด้อนท์ เฑ ลุค ไลค เดรว แอ็ท ดา แมริจ มีทอิง)
นายว่าพวกนั้นทำตัวเหมือนอยู่ในงานแต่งไหม

Don’t you want to have a career and Marriage and children?
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู แฮ็ฝ อะ คะเรีย แอ็นด แมริจ แอ็นด ชีลดเร็น)
คุณไม่อยากมีอาชีพที่ดี ได้แต่งงาน มีลูกที่น่ารักงั้นเหรอ

That’s the bargain we’ve struck, a little paragraph of our Marriage contract…
(แด้ท เดอะ บ๊าร์เก้น หวีบ ซทรัค , อะ ลิ๊ทเทิ่ล พ๊ารากราฟ อ็อฝ เอ๊า แมริจ ค๊อนแทรคทํ)
มันส่วนหนึ่งของเราก่อนที่จะแต่งงานกัน

Like Marriage is important to gays, or contraception to women rights.
(ไล๊ค แมริจ อีส อิมพอแท็นท ทู เก , ออ คอนทระเซพฌัน ทู วีมเอิน ไร๊ท)
เหมือนการแต่งงานที่สำคัญสำหรับพวกเกย์ หรือการคุมกำเนิดกับสิทธิสตรี

Your Marriage would have ended over something else.
(ยุร แมริจ เวิด แฮ็ฝ เอ็นด โอ๊เฝ่อร ซัมติง เอ๊ลส)
การแต่งงานของคุณจะสิ้นสุดลง จากสิ่งอื่นๆ

it is by no means certain another offer of Marriage will ever be made to you.
(อิท อีส บาย โน มีน เซ๊อร์เท่น อะน๊าเทร่อร์ อ๊อฟเฟ่อร์ อ็อฝ แมริจ วิล เอ๊เฝ่อร์ บี เมด ทู ยู)
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีคนมาขอแต่งงานด้วย

To take a decision about your Marriage to me.
(ทู เท้ค เก ดีซิ๊ชั่น อะเบ๊าท ยุร แมริจ ทู มี)
เพื่อตกลงเรื่องแต่งงานของคุณกับข้าพเจ้า

You know this Marriage has been thrust upon me.
(ยู โนว์ ดิส แมริจ แฮ็ส บีน ธรัซท อุพอน มี)
มันเหมือนบังคับคุณให้ยอมรับฉัน

Only your Marriage doesn’t have that same energy that it used to have, y’know
(โอ๊นลี่ ยุร แมริจ ดัสอินท แฮ็ฝ แดท เซม เอ๊นเนอร์จี้ แดท ดิธ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ , yknow)
แต่การแต่งงานของคุณ กลับไม่มีแรงผลักดันมากเท่ากับที่เคยมี

Although I also did my best in my Marriage dates,
(ออลโทร ไอ อ๊อลโซ ดิด มาย เบ๊สท์ อิน มาย แมริจ เดท ,)
อย่างไรก็ตาม ฉันได้ไปดูตัวมาเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ

Your Marriage meeting failed…
(ยุร แมริจ มีทอิง เฟล)
ล้มเหลวในการดูตัวของคุณ…

I’m going on a Marriage date.
(แอม โกอิ้ง ออน อะ แมริจ เดท)
ฉันกำลังจะไปดูตัวน่ะ

A Marriage date?
(อะ แมริจ เดท)
ดูตัวหรอครับ

I’m thinking of accepting the Marriage proposal.
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ เอ๊กเชปติ้ง เดอะ แมริจ พโระโพสแอ็ล)
ฉันก็คิดว่าจะตกลงการขอแต่งงานซักที

Before accepting the realities of a Marriage date,
(บีฟอร์ เอ๊กเชปติ้ง เดอะ รีแอลลีดีสฺ อ็อฝ อะ แมริจ เดท ,)
ก่อนตกลงที่จะไปดูตัว

a purification ceremony before taking on a Marriage date.
(อะ พยูริพีเคฌัน เซิ๊ริโมนี่ บีฟอร์ เทคอิง ออน อะ แมริจ เดท)
พีธีชำระล้างความบริสุทธิ์ก่อนดูตัวเท่านั้นเอง

At the Marriage date there should’ve been a great catch.
(แอ็ท เดอะ แมริจ เดท แดร์ ชูดดิฝ บีน อะ เกรท แค็ทช)
การดูตัวก็ถูกล้มเลิกไป

then you shouldn’t have gone to the Marriage date at all.
(เด็น ยู ชูดดึ่น แฮ็ฝ กอน ทู เดอะ แมริจ เดท แอ็ท ดอร์)
ดังนั้นคุณก็ไม่ควรจะไปดูตัว

That’s a Marriage date, right?
(แด้ท ซา แมริจ เดท , ไร๊ท)
นั่นก็คือการดูตัว ถูกมั้ย

Right after your arranged Marriage date…
(ไร๊ท แอ๊ฟเท่อร ยุร อะเร๊นจ์ แมริจ เดท)
หลังจากที่ไปเดทกับคู่ดูตัวของคุณ…

he said he met on an arranged Marriage date
(ฮี เซ็ด ฮี เม็ท ออน แอน อะเร๊นจ์ แมริจ เดท)
เขาพูดว่าเขาไปพบกับคู่ดูตัวมาเรียบร้อยแล้ว

and we are carrying out the Marriage process.
(แอนด์ วี อาร์ แคร์รี่ยิง เอ๊าท เดอะ แมริจ โพร๊เซสส)
และเราก็อยากแต่งงานกัน

so I went to an arranged Marriage date.
(โซ ไอ เว็นท ทู แอน อะเร๊นจ์ แมริจ เดท)
ดังนั้นฉันจึงอยากไปดูตัว

Manami san, you need to cherish the Marriage dates before your eyes.
(Manami แซน , ยู นี๊ด ทู เชริฌ เดอะ แมริจ เดท บีฟอร์ ยุร อาย)
มานามิซัง คุณควรจะทะนุถนอมคู่ดูตัวและคิดถึงเขาก่อนเลยนะ

Taking advantage of the Marriage date mess to sleep with Kurosawa.
(เทคอิง แอดแฝ๊นเทจ อ็อฝ เดอะ แมริจ เดท เมซ ทู สลี๊พ วิธ Kurosawa)
ทั้งๆที่อยู่ในการดูตัว แต่คุณกลับไปนอนกับคุโรซาว่า