Fraught แปลว่า

มิถุนายน 4, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Fraught แปลว่า

Fraught
(Fraught อ่านว่า ฟรอท)
Fraught แปลว่า เต็มไปด้วยปัญหา เต็มไปด้วยอันตราย [adj.]

ตัวอย่างประโยค Fraught ภาษาอังกฤษ

We got them or wire Fraught. It’s over, you’re both done!
(วี ก็อท เด็ม ออ ไวร์ ฟรอท อิทซ โอ๊เฝ่อร , ยัวร์ โบทรฺ ดัน !)
เราได้ตัวพวกเขาแล้ว มันจบแล้วคุณทั้งสอง