Push แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Push แปลว่า

Push
(Push อ่านว่า พุช)
Push แปลว่า ดัน ผลัก [n. sl. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Push ภาษาอังกฤษ

He doesn’t like them, so Push them down his throat as far as they go.
(ฮี ดัสอินท ไลค เฑ็ม , โซ พุฌ เฑ็ม เดาน ฮิส ธโรท แอ็ส ฟา แอ็ส เฑ โก)
มันไม่รู้ว่ามันต้องเจอกับอะไร ที่รัก มันจะสบายดี

No failure to perform wifely duties that would Push you over the edge?
(โน เฟลเยอะ ทู เพอะฟอม ไวฟลิ ดิวทิ แดท วูด พุฌ ยู โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
ไม่ทำหน้าที่ภรรยาที่ผิดพลาด จนผลักนายไปอยู่บนปากเหวแบบนี้?

They’d better not Push me on him,
(เดยฺ เบทเทอะ น็อท พุฌ มี ออน ฮิม ,)
พวกนั่นไม่ควรเอาผมไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลย

Walk behind me and Push me up.
(วอค บิไฮนด มี แอ็นด พุฌ มี อัพ)
เดินอยู่หลังฉัน แล้วปลักฉันขึ้นไป

Eventually Walk behind me and Push me up.
(อิเฝนชัวลิ วอค บิไฮนด มี แอ็นด พุฌ มี อัพ)
ในที่สุด เดินอยู่หลังฉัน แล้วปลักฉันขึ้นไป

Raise it up, I’ll Push it down.
(เรส อิท อัพ , อิล พุฌ อิท เดาน)
ยกนี้ขึ้น, เดี๋ยวผมกดมันลงไป

I’ll Push it in first.
(อิล พุฌ อิท อิน เฟิซท)
ฉันจะเสียบมันก่อน

It’s the third time they’re skewering the meat! I’ll Push it in first.
(อิทซ เดอะ เธิด ไทม เดรว skewerings เดอะ มีท ! อิล พุฌ อิท อิน เฟิซท)
เป็นครั้งที่ 3 ที่พวกเขาเสียบหมูกัน! ฉันจะเสียบมันก่อน

No matter how many times you Push away
(โน แมทเทอะ เฮา เมนอิ ไทม ยู พุฌ อะเว)
ไม่ว่าคุณจะผลักเค้ากี่ครั้ง

Cow Transfer Step 3: Push them in for safety to board
(เคา ทแรนสเฟอะ ซเท็พ 3 : พุฌ เฑ็ม อิน ฟอ เซพทิ ทู โบด)
ขั้นที่ 3 ในการขนย้ายวัว: ดันพวกมันขึ้นไปบนรถแล้วใช้แผงกั้นเพื่อความปลอดภัย

It’s not that cool. Hyori, Push him!
(อิทซ น็อท แดท คูล Hyori , พุฌ ฮิม !)
ไม่ใช่ซะหน่อย… แต่ฉันคือ Lee Hyori!

we Push all this down at once, okay?
(วี พุฌ ออล ดีซ เดาน แอ็ท วันซ , โอเค)
เราจะดันคันบังคับทั้งหมดลง พร้อมกันนะ โอเค้?

and he could Push a switch and have an orgasm.
(แอนด์ ฮี เคิด พุช อะ สวิทช์ แอนด์ แฮ็ฝ แอน orgasm)
และเขากดสวิตช์ และถึงจุดสุดยอด

Helped me Push through the Bolton Village deal.
(เฮ้ลพ มี พุช ทรู เดอะ โบลธัน ฝิ๊ลเหลจ ดีล)
ห้าพันล้านดอลล่าร์ เราจะชนะพวกนรกยากจนนั่น

I won’t Push my luck. But you’ll do the interview questions?
(ไอ ว็อนท พุช มาย ลัค บั๊ท โยว ดู ดิ อิ๊นเทอร์ฝิว เคว๊สชั่น)
ฉันก็จะไม่คะยั้นคะยอหรอกนะ แต่พี่จะถามให้ฉันใช่มั้ย

to Push you off your game.
(ทู พุช ยู ออฟฟ ยุร เกม)
เพื่อผลักให้คุณออกจากเกมส์

No, you Push the button first, then you slate.
(โน , ยู พุช เดอะ บั๊ทท่อน เฟิร์สท , เด็น ยู สเล๊ท)
ไม่ คุณกดปุ่มก่อน แล้วค่อยพูด

And we’d Push through that snow like it was molasses.
(แอนด์ เว็ด พุช ทรู แดท สโนว์ ไล๊ค อิท วอส โมะแลซซิส)
และเรารินหิมะออกมันคล้ายกับกากน้ำตาล

I’m gonna Push your titties together.
(แอม กอนนะ พุช ยุร ไตเติลสฺ ทูเก๊ทเธ่อร์)
ฉันจะดันนมของแกมาชนกัน

Don’t fucking Push me, asshole! Geez, man!
(ด้อนท์ ฟัคอิง พุช มี , แอสโฮล ! จีซ , แมน !)
อย่ามาผลักฉัน ไอ้พวกเลว อ๊า

you must Push the Cube into my chest.
(ยู มัสท์ พุช เดอะ คิ้วบํ อิ๊นทู มาย เชสทํ)
ช่วยใส่เดอะคิวบ์ เข้าไปในอกเรา

Wind, three quarter value, Push 2 left.
(วินด , ทรี คว๊อร์เท่อร แฝ๊ลู่ , พุช ทู เล๊ฟท)
ลม 3 ส่วน 4 เผื่อลมทางซ้าย 2

You Push and Push and move the furniture around…
(ยู พุช แอนด์ พุช แอนด์ มู๊ฝ เดอะ เฟอนิเชอะ อะราวนฺดฺ)
คุณกดดันและก็กดดัน และก็เคลื่อนย้ายเครื่องเรือนพวกนี้

Okay, Push it out against my hand.
(โอเค , พุช อิท เอ๊าท อะเก๊นสท มาย แฮนด์)
เอานะ ใช้ลมผลักมือฉันออกมา

Don’t call him stupid! Hey, don’t Push her!
(ด้อนท์ คอลลํ ฮิม สทิ๊วผิด ! เฮ , ด้อนท์ พุช เฮอ !)
อย่าเรียกเค้าว่าปัญญาอ่อน นี่ อย่าผลักเธออย่างนั้นสิ