Control แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Control แปลว่า

Control
(Control อ่านว่า คอนโทรล)
Control แปลว่า ควบคุม [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Control ภาษาอังกฤษ

Long answers. Control the space.
(ล็อง อานเซอะ ค็อนทโรล เดอะ ซเพซ)
ตอบให้ยาว ควบคุมจังหวะจะโคน

Two, “Your major guy to keep under Control is Hunt.”
(ทู , ยุร เมเจอะ ไก ทู คีพ อันเดอะ ค็อนทโรล อีส ฮันท)
คำที่สอง “หัวหน้าทีมหลัก ที่เข้าไปจัดการคือฮันท์”

Correct answer! He’s lively and has desire, but can’t Control his feelings
(เคาะเรคท อานเซอะ ! อีส ไลฝลิ แอ็นด แฮ็ส ดิไสร , บัท แค็นท ค็อนทโรล ฮิส ฟีลอิง)
คำตอบที่ถูกต้อง! เขาร่าเริงเเละมีความพยายาม ,เเต่ไม่ค่อยควบคุมความรู้สึกของตนเอง

He’s lively and has desire, but can’t Control his feelings
(อีส ไลฝลิ แอ็นด แฮ็ส ดิไสร , บัท แค็นท ค็อนทโรล ฮิส ฟีลอิง)
เขาร่าเริงเเละมีความพยายาม ,เเต่ไม่ค่อยควบคุมความรู้สึกของตนเอง

I’m now trying to Control my tears from falling!
(แอม เนา ทไรอิง ทู ค็อนทโรล มาย เทีย ฟร็อม ฟ๊อลิง !)
ตอนนี้ ฉันพยายามควบคุมไม่ให้น้ำตาไหล

The person cooking has to Control the fire!
(เดอะ เพ๊อร์ซั่น คูคอิง แฮ็ส ทู ค็อนทโรล เดอะ ไฟร !)
คนทำอาหารต้องควบคุมไฟ

and I want you to stop trying to Control my life just because you can’t Control yours!
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู ซท็อพ ทไรอิง ทู ค็อนทโรล มาย ไลฟ จัซท บิคอส ยู แค็นท ค็อนทโรล ยุร !)
แล้วก็อยากให้พ่อเลิกควบคุมชีวิตหนู เพราะว่าพ่อควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้

I don’t care, if we Control it the whole time.
(ไอ ด้อนท์ แคร์ , อิ๊ฟ วี คอนโทรล อิท เดอะ โฮล ไทม์)
ผมไม่ทำงั้นแน่

It’s just hard for me to Control my passion. I’m a very passionate person.
(อิทซ จั๊สท ฮาร์ด ฟอร์ มี ทู คอนโทรล มาย แพ๊ชชั่น แอม มา เฝ๊รี่ แพฌอะนิท เพ๊อร์ซั่น)
ผมควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ผมเป็นคนทุ่มเท

or under common Control or we will collectively die
(ออ อั๊นเด้อร ค๊อมมอน คอนโทรล ออ วี วิล ค็อลเลคทิฝลิ ดาย)
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของส่วนรวม

for Control over the planets most basic resource.
(ฟอร์ คอนโทรล โอ๊เฝ่อร เดอะ แพล๊เหน็ท โมซท เบซอิค รีซ๊อซ)
เพื่อแย่งชิงการควบคุมทรัพยากรพื้นฐานที่สุดบนพิภพใบนี้

gained Control over all of Cochabamba’s water
(เกน คอนโทรล โอ๊เฝ่อร ออล อ็อฝ Cochabambas ว๊อเท่อร)
ได้เข้ามาควบคุมน้ำทั้งหมดของเมืองโคชาบัมบา

they had no Control over its German subsidiaries.
(เด แฮ็ด โน คอนโทรล โอ๊เฝ่อร อิทซ เจอแม็น subsidiaries)
บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสาขาในเยอรมนี

the governments have lost some Control over corporations
(เดอะ กัฝเอินเม็นท แฮ็ฝ ล็อซท ซัม คอนโทรล โอ๊เฝ่อร คอร์โพเร๊ชั่น)
ทำให้รัฐบาลสูญเสียการควบคุมต่อบรรษัทไปบางส่วน

to ensure democratic Control over corporations in Arcata.
(ทู เอ็นชัวร์ เดโมคแรทอิค คอนโทรล โอ๊เฝ่อร คอร์โพเร๊ชั่น ซิน Arcata)
เพื่อควบคุมบรรษัทในเมืองอาร์เคตาไว้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

Fifteen corporations would like to Control the conditions
(ฟีฟทีน คอร์โพเร๊ชั่น เวิด ไล๊ค ทู คอนโทรล เดอะ คอนดิ๊ชั่น)
15 บรรษัทต้องการควบคุม

Kira can Control the dying situations
(Kira แคน คอนโทรล เดอะ ไดอิง ซิ๊ทูเอชั่น)
คิระสามารถควบคุมสถานะการณ์การตายได้

Kira can Control the action of the people she’s going to kill!
(Kira แคน คอนโทรล ดิ แอคฌัน อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล ชี โกอิ้ง ทู คิลล์ !)
คิระสามารถควบคุมการกระทำของคนที่เธอจะฆ่า

With so called Death Note you can Control the dying situations, can’t you?
(วิธ โซ คอลลํ เด้ท โน๊ท ยู แคน คอนโทรล เดอะ ไดอิง ซิ๊ทูเอชั่น , แค็นท ยู)
ที่เรียกสมุดโน้ตแห่งความตายเพราะมันควบคุมความตาย ใช่ไหม

His son will soon inherit Control of the corporation.
(ฮิส ซัน วิล ซูน อินเฮ๊อหริท คอนโทรล อ็อฝ เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น)
ลูกชายของเขากำลังจะได้ สืบทอดกิจการของเขา

It’s my subconscious. Remember, I can’t Control it.
(อิทซ มาย ซับคอนฌัซ รีเม๊มเบ่อร์ , ไอ แค็นท คอนโทรล อิท)
มันเป็นจิตใต้สำนึก เราควบคุมมันไม่ได้หรอก

We can no longer compete. Soon, they’ll Control the energy supply
(วี แคน โน ลองเงอ คอมพีท ซูน , เด๊ว คอนโทรล ดิ เอ๊นเนอร์จี้ ซั๊พพลาย)
เราสู้เขาไม่ได้ ไม่นานบริษัทเขาจะควบคุมพลังงาน

If this is my dream, why can’t I Control this?
(อิ๊ฟ ดิส ซิส มาย ดรีม , วาย แค็นท ไอ คอนโทรล ดิส)
ถ้านี่คือความฝันของฉัน แล้วทำไมฉันควบคุมมันไม่ได้ ?

He went east but he lost Control and crashed.
(ฮี เว็นท อี๊สท บั๊ท ฮี ล็อซท คอนโทรล แอนด์ คแร็ฌ)
เขาไปทางตะวันออก แต่เขาคุมรถไม่อยู่แล้วรถก็ชน

Hold on, I’m sensing… I’m sensing you are a Control freak.
(โฮลด์ ออน , แอม เซ็นซิง แอม เซ็นซิง ยู อาร์ อะ คอนโทรล ฟรี๊ค)
เดี๋ยวนะ ผมสัมผัสได้ว่า..คุณเป็นพวกบ้าบงการ