Get On แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Get On แปลว่า

Get On
(Get On อ่านว่า เก็ท ออน)
Get On แปลว่า ขึ้นขี่ เจริญก้าวหน้า [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Get On ภาษาอังกฤษ

Maybe I’ll Get On it right now. There’s a jewelry store on the corner.
(เมบี อิล เก็ท ออน หนิด ไรท เนา แดร์ ซา จูเอ็ลริ ซโท ออน เดอะ คอเนอะ)
อาจจะเป็นสมบัติของทวีปก็ได้ แต่ที่แน่ๆ สมบัติของเทศบาล

Let’s Get On to the rest of it.
(เล็ท เก็ท ออน ทู เดอะ เร็ซท อ็อฝ อิท)
ไปเรื่องอื่นที่เหลือกันได้แล้ว

So only 4 will Get On the boat and the rest will go home and rest? [Stepmother Kim & Athlete Chu exempt from night chores]
(โซ โอ๊นลี่ 4 วิล เก็ท ออน เดอะ โบท แอ็นด เดอะ เร็ซท วิล โก โฮม แอ็นด เร็ซท [ Stepmother คิม & แอธลีท ชู เอ็กเสมท ฟร็อม ไนท โช ])
จะมีเพียง4คนเท่านั้นบนเรือ และที่เหลือจะได้กลับบ้านไปพักผ่อน? [แม่เลี้ยงคิม และ นักกีฬาซู ไม่ต้องทำงานคืนนี้]

So only 4 will Get On the boat and the rest will go home and rest?
(โซ โอ๊นลี่ 4 วิล เก็ท ออน เดอะ โบท แอ็นด เดอะ เร็ซท วิล โก โฮม แอ็นด เร็ซท)
จะมีเพียง4คนเท่านั้นบนเรือ และที่เหลือจะได้กลับบ้านไปพักผ่อน?

Do it now. Get On your knees.
(ดู อิท เนา เก็ท ออน ยุร นี)
ลองอีกครั้ง! ลองเล่นอีกครั้ง?!

How’d you Get On this phone? Who are you?
(แอว ยู เก็ท ออน ดีซ โฟน ฮู อาร์ ยู)
คุณเข้ามาเบอร์นี้ได้ไง?\ คุณเป็นใคร?

We’re all just gonna Get On board,
(เวีย ออล จัซท กอนนะ เก็ท ออน โบด ,)
คุณคิดว่าทุกคนจะได้ขึ้นยาน

Go away! Get On line!
(โก อะเว ! เก็ท ออน ไลน !)
ชิมกันเลยย

Don’t Get On the plane.
(ด้อนท์ เก็ท ออน เดอะ เพลน)
อย่าไปเลยนะ

There’s a very pretty girl. And she’s about to Get On a big airplane.
(แดร์ ซา เฝ๊รี่ พริ๊ทที่ เกิร์ล แอนด์ ชี อะเบ๊าท ทู เก็ท ออน อะ บิ๊ก แอพเลน)
มีสาวสวยคนนึง เธอกำลังจะขึ้นเครื่องบินลำโต

Pleasant, Get On that light.
(เพลสแอ็นท , เก็ท ออน แดท ไล๊ท)
ไอ้สุภาพ ไปคุมไฟนั่นหน่อย

Well, get off the phone with me and Get On the phone with them!
(เวลล , เก็ท ออฟฟ เดอะ โฟน วิธ มี แอนด์ เก็ท ออน เดอะ โฟน วิธ เด็ม !)
เลิกคุยกับผม และโทรศัพท์ไปคุยกับทางนั้นสิ

If I Get On this plane and you don’t honor our agreement.
(อิ๊ฟ ฟาย เก็ท ออน ดิส เพลน แอนด์ ยู ด้อนท์ ออนเออะ เอ๊า อักรีเม็นท)
ถ้าผมขึ้นเครื่องบินและคุณ ไม่ทำตามข้อตกลง.

You won’t be able to Get On the website yourself.
(ยู ว็อนท บี เอ๊เบิ้ล ทู เก็ท ออน เดอะ website ยุรเซลฟ)
คุณจะไม่ได้รับบนเว็บไซต์ของคุณ

All right, Get On the horn with Northern Command.
(ออล ไร๊ท , เก็ท ออน เดอะ ฮอร์น วิธ นอเฑิน คอมมานด์)
เอาล่ะ ,รายงานหน่วยเหนือว่า

Get over there. Get On that horse!
(เก็ท โอ๊เฝ่อร แดร์ เก็ท ออน แดท ฮอร์ส !)
ไปเลย ไม่ปราบม้าตัวนั้น

just to Get On your feet.
(จั๊สท ทู เก็ท ออน ยุร ฟีท)
หรือแค่จะไปตามทางของลูก

He’s crazy. He doesn’t know Get On your knees!
(อีส คเรสิ ฮี ดัสอินท โนว์ เก็ท ออน ยุร นี !)
เขาเป็นบ้า.เขาไม่รู้อะไร คุกเข่าลงเดี๋ยวนี้

Did you ever Get On a ride then wanna get off?
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ออน อะ ไรด์ เด็น วอนนา เก็ท ออฟฟ)
เคยไหม ลองทำอะไรแล้วอยากจะเลิกทำ

God damn it, kick some ass. Get On it!
(ก๊อด แดมนํ หนิด , คิ๊ค ซัม อาซ เก็ท ออน หนิด !)
ให้ตายสิ ไปจัดการสะ

And if I turn out to be some kind of psycho, you know, you just Get On the next train.
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เทิร์น เอ๊าท ทู บี ซัม ไคนด์ อ็อฝ ไซโคะ , ยู โนว์ , ยู จั๊สท เก็ท ออน เดอะ เน๊กซท เทรน)
และถ้าผมทำอะไรให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ คุณก็แค่จับรถไฟเที่ยวถัดไป

I should Get On this one
(ไอ เชิด เก็ท ออน ดิส วัน)
ฉันควรจะไปโบกี้นี้

Right here? You want to Get On there?
(ไร๊ท เฮียร ยู ว้อนท ทู เก็ท ออน แดร์)
โบกี้นี้เหรอ? จะไปแล้วสิช่ายมั้ย?

And then you have to Get On your Tommy Nutter suit.
(แอนด์ เด็น ยู แฮ็ฝ ทู เก็ท ออน ยุร ทอมมิ Nutter ซุ๊ท)
แล้วนายก็จะได้ใส่ สูททอมมี่ นัตเตอร์ของนายด้วย

Let’s go, fellas. Get On the line.
(เล็ท โก , เฟลลา เก็ท ออน เดอะ ไลน์)
เอาเลยพวกเรา เข้าแถว