Global แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Global แปลว่า

Global
(Global อ่านว่า กโลบแอ็ล)
Global แปลว่า ทั่วโลก [adj.]

ตัวอย่างประโยค Global ภาษาอังกฤษ

All Global ground communication is ceased, sir.
(ออล กโลบแอ็ล กเรานด ค็อมยูนิเคฌัน อีส ซีซ , เซอ)
ระบบคมนาคมภาคพื้นดินทั่วโลก ใช้การไม่ได้แล้วครับ

Okay, that’s gonna have a Global impact.
(โอเค , แด้ท กอนนะ แฮ็ฝ อะ กโลบแอ็ล อิ๊มแพ็คท)
โอเค แล้วถ้าเกิดมันจะมีผลกระทบต่อทั่วโลกล่ะ

a handful of Global companies will own
(อะ แฮนฟุล อ็อฝ กโลบแอ็ล คอมเพนี่ วิล โอว์น)
บรรษัทข้ามชาติหยิบมือหนึ่งจะเป็นเจ้าของ

by Global media corporations
(บาย กโลบแอ็ล มีเดียะ คอร์โพเร๊ชั่น)
โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ

Corporations have gone Global and by going global
(คอร์โพเร๊ชั่น แฮ็ฝ กอน กโลบแอ็ล แอนด์ บาย โกอิ้ง กโลบแอ็ล)
บรรษัทก้าวไปสู่ระดับโลกและการก้าวไปอยู่ในระดับโลก

about transcendental meditation and Global morality.
(อะเบ๊าท ทแรนเซ็นเดนแท็ล เมดิเทฌัน แอนด์ กโลบแอ็ล morality)
เกี่ยวกับฌานสมาบัติและศีลธรรมระดับโลก

Played out on a Global scale.
(เพลย์ เอ๊าท ออน อะ กโลบแอ็ล สเคล)
เล่นให้ผู้ชมระดับโลกดู

that a lot of people have in their minds right now about Global warming
(แดท ดา ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ อิน แดร์ ไมนด์ ไร๊ท นาว อะเบ๊าท กโลบแอ็ล วอมมิง)
ที่ผู้คนจำนวนมากมีอยู่ในใจในขณะนี้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

That brings up the basic science of Global warming.
(แดท บริง อั๊พ เดอะ เบซอิค ไซ๊แอ้นซ อ็อฝ กโลบแอ็ล วอมมิง)
นั่นก็คือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นของภาวะโลกร้อน

by all of the Global warming pollution that’s being put up there.
(บาย ออล อ็อฝ เดอะ กโลบแอ็ล วอมมิง พอลลู๊ชั่น แด้ท บีอิง พุท อั๊พ แดร์)
ด้วยมลภาวะที่ทำให้โลกร้อนทั้งหลายที่ถูกปล่อยขึ้นไป

And so the atmosphere heats up worldwide. That’s Global warming.
(แอนด์ โซ ดิ แอ๊ทโมสเฟียรฺ ฮีท อั๊พ เวิรดวาย แด้ท กโลบแอ็ล วอมมิง)
ดังนั้น บรรยากาศจึงร้อนขึ้นไปทั่วโลก นั่นก็คือภาวะโลกร้อนนั่นเอง

It’s Global warming.
(อิทซ กโลบแอ็ล วอมมิง)
มันคือภาวะโลกร้อน

came up with a cheap, last minute way to combat Global warming.
(เคม อั๊พ วิธ อะ ชี๊พ , ล๊าสท มิ๊หนิท เวย์ ทู ค๊อมแบท กโลบแอ็ล วอมมิง)
คิดหนทางง่ายๆแบบนาทีสุดท้าย ที่จะต่อสู้กับภาวะโลกร้อน

I helped to organize the first hearings on Global warming
(ไอ เฮ้ลพ ทู ออแกะไนส เดอะ เฟิร์สท เฮียริง ออน กโลบแอ็ล วอมมิง)
ผมช่วยจัดการรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นครั้งแรก

but the scientists who specialize in Global warming have computer models
(บั๊ท เดอะ ไซเอ็นทิซท ฮู ซเพฌแอะไลส อิน กโลบแอ็ล วอมมิง แฮ็ฝ ค็อมพยูทเออะ โม๊เด็ล)
แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกร้อน ได้สร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์

One often unnoticed effect of Global warming
(วัน อ๊อฟเฟ่น อะโนทิซท เอฟเฟ็ค อ็อฝ กโลบแอ็ล วอมมิง)
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนอันหนึ่ง ที่ถูกมองข้ามบ่อยๆ

that Global warming not only increases precipitation worldwide,
(แดท กโลบแอ็ล วอมมิง น็อท โอ๊นลี่ อิ๊นครีซ พริซิพิเทฌัน เวิรดวาย ,)
ภาวะโลกร้อนไม่เพียงเพิ่มปริมาณน้ำฝนไปทั่วโลก

from Global warming.
(ฟรอม กโลบแอ็ล วอมมิง)
จากภาวะโลกร้อน

Even if humans were causing Global warming, and we are not,
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฮิ๊วแมน เวอ คู๊ดซิง กโลบแอ็ล วอมมิง , แอนด์ วี อาร์ น็อท ,)
ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นคนทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำ

that are affected by Global warming in just this way.
(แดท อาร์ แอฟเฟค บาย กโลบแอ็ล วอมมิง อิน จั๊สท ดิส เวย์)
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในแบบเดียวกันนี้

because of Global warming and other factors,
(บิคอส อ็อฝ กโลบแอ็ล วอมมิง แอนด์ อ๊อเธ่อร์ แฟ๊คเท่อร์ ,)
เนื่องจากภาวะโลกร้อนและปัจจัยอื่นๆ

because that should be seen as an alarm bell for Global warming.
(บิคอส แดท เชิด บี ซีน แอส แอน อะลาร์ม เบลล์ ฟอร์ กโลบแอ็ล วอมมิง)
เพราะนั่นเหมือนเป็นกริ่งเตือนภัยสำหรับภาวะโลกร้อน

even with Global warming.
(อี๊เฝ่น วิธ กโลบแอ็ล วอมมิง)
แม้ว่าจะมีภาวะโลกร้อน

and Global warming is implicated in the pattern.
(แอนด์ กโลบแอ็ล วอมมิง อีส อีมพลิเคท อิน เดอะ แพ๊ทเทอร์น)
ภาวะโลกร้อนเกี่ยวพันอยู่ในแบบแผนอันนี้

that distorts to show the relative contributions to Global warming.
(แดท ดิสถอร์ท ทู โชว์ เดอะ รีเลถีฝ คอนทริบยูฌัน ทู กโลบแอ็ล วอมมิง)
ที่ปรับแต่งให้แสดงความเกี่ยวพันกับการมีส่วนต่อภาวะโลกร้อน