Raise แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Raise แปลว่า

Raise
(Raise อ่านว่า เร้ส)
Raise แปลว่า ยกขึ้น ทำให้เพิ่มขึ้น [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Raise ภาษาอังกฤษ

All that shit about Ben Hur and struggling to Raise the money.
(ออล แดท ชิท อะเบาท เบน เฮอร์ แอ็นด ซทรักกลิง ทู เรส เดอะ มันอิ)
ทำเป็นคุยเรื่องเบนเฮอร์ หวังข่มทับขอเงินเพิ่ม

as they Raise our spirits every inch…
(แอ็ส เฑ เรส เอ๊า ซพีริท เอฝริ อินช)
ขณะที่พวกเขาทำให้เราอิ่มเอม

My mama didn’t Raise no fool.
(มาย มามะ ดิ๊นอิน เรส โน ฟูล)
แม่ไม่ได้สอนมาให้โง่นะ

1.Ride a boat and Raise the nets to collect the fishes. (Help the town a bit) 2.Collect mushrooms 3.Look after the house and be careful of fire.
(1 ไรด อะ โบท แอ็นด เรส เดอะ เน็ท ทู ค็อลเลคท เดอะ fishes (เฮ็ลพ เดอะ ทาวน์ อะ บิท ) 2 ค็อลเลคท มัฌรูม 3 ลุค อาฟเทอะ เดอะ เฮาซ แอ็นด บี แคฟุล อ็อฝ ไฟร)
๑. ขับเรือ และจับปลาโดยอวน ๒.เก็บเห็ด ๓.ดูแลบ้าน และระวังไฟ

And Raise your glass to those three little words that we all want to hear:
(แอนด์ เร้ส ยุร กล๊าสส ทู โฑส ทรี ลิ๊ทเทิ่ล เวิร์ด แดท วี ออล ว้อนท ทู เฮียร 🙂
และยกแก้วให้กับคำสามคำ ที่เราอยากจะได้ยินกัน

Please, Raise your glass with me.
(พลีซ , เร้ส ยุร กล๊าสส วิธ มี)
เชิญยกแก้วขึ้นมา

and Raise their level up.
(แอนด์ เร้ส แดร์ เล๊เฝ่ล อั๊พ)
ไปจ้างงานและช่วยยกระดับประชาชนที่อื่นต่อดีกว่าไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

You can’t Raise both of us.
(ยู แค็นท เร้ส โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
คุณเลี้ยงดูเราสองคนไม่ได้

Let’s Raise our voices for Kira
(เล็ท เร้ส เอ๊า ว๊อยซ์ ฟอร์ Kira)
แล้วลงเสียงเพื่อคิระ

Forget it, If we go any deeper we’ll just Raise the stakes.
(ฟอร์เก๊ท ดิธ , อิ๊ฟ วี โก เอ๊นี่ ดิพเพอ เวลล จั๊สท เร้ส เดอะ สเท๊ค)
ลืมมันได้เลย ยิ่งลงไปลึก ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง

You sent my client 16 e mails. In the first 15, you did’t Raise any concerns
(ยู เซ็นท มาย ไคล๊เอ้นท 16 อี เมล ซิน เดอะ เฟิร์สท 15 , ยู didt เร้ส เอ๊นี่ คอนเซิร์น)
คุณส่งอีเมล 16 ฉบับถึงลูกความผม ซึ่ง 15ฉบับแรกไม่ได้พูดถึงความกังวลใดๆ

Why didn’t you Raise any of these concern before?
(วาย ดิ๊นอิน ยู เร้ส เอ๊นี่ อ็อฝ ฑิส คอนเซิร์น บีฟอร์)
ทำไมคุณไม่พูดถึงความกังวลเหล่านี้มาก่อน?

Oh, we also need to Raise money for our philanthropy.
(โอ , วี อ๊อลโซ นี๊ด ทู เร้ส มั๊นนี่ ฟอร์ เอ๊า ฟิแล๊นโธรพี่)
โอ้,และพวกเรายังจะต้องหาเงินสำหรับมูลนิธิของพวกเราอีก

You said you needed to Raise money.
(ยู เซ็ด ยู นี๊ด ทู เร้ส มั๊นนี่)
เธอบอกว่าต้องการเงิน

and selling the calendars will help us Raise money for our phil an coppopopy.
(แอนด์ เซลลิง เดอะ แค๊เล็นด้ารํ วิล เฮ้ลพ อัซ เร้ส มั๊นนี่ ฟอร์ เอ๊า ฟิล แอน coppopopy)
และก็ขายปฏิทินจะช่วยพวกเราได้ด้วย หาเงินสำหรับมูล นิ ธิของเราไง

It takes a village to Raise a child.
(อิท เท้ค ซา ฝิ๊ลเหลจ ทู เร้ส อะ ชายลํดํ)
ชุมชนเลี้ยงเด็กให้โตมา

You get it running long enough to Raise that door a little,
(ยู เก็ท ดิธ รันนิง ลอง อีน๊าฟ ทู เร้ส แดท ดอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ,)
คงจะเปิดเครื่องนานไปหน่อยมันก็เลยร้อนน่ะครับ

Kid, I’m gonna start the motor, you Raise the door,
(คิด , แอม กอนนะ สท๊าร์ท เดอะ ม๊อเท่อร์ , ยู เร้ส เดอะ ดอร์ ,)
ไอ้หนู, ชั้นจะเปิดเครื่องปั่นไฟ, ส่วนแกเปิดประตู

I would like to Raise a glass to Rachel and Hector.
(ไอ เวิด ไล๊ค ทู เร้ส อะ กล๊าสส ทู เรเชว แอนด์ เฮคเทอะ)
ผมอยากจะอวยพร… แด่เรเชล และ เฮคเตอร์

Then, those who volunteer to give it up Raise your hands.
(เด็น , โฑส ฮู ฝอลันเทีย ทู กี๊ฝ อิท อั๊พ เร้ส ยุร แฮนด์)
ใครจะเสียสละให้ยกมือขึ้น

How could you want to Raise children in a city like this?
(ฮาว เคิด ยู ว้อนท ทู เร้ส ชีลดเร็น อิน อะ ซิ๊ที่ ไล๊ค ดิส)
ทำไมคุณถึงอยากให้ลูกโตในเมืองแบบนี้

I think your fund Raise will be a great success, Sir.
(ไอ ทริ๊งค ยุร ฟันด เร้ส วิล บี อะ เกรท ซัคเซสส , เซ่อร์)
ผมว่างานเรี่ยไรทุนต้องสำเร็จอย่างงาม

One can’t Raise ones arms above one’s head.
(วัน แค็นท เร้ส วัน อาร์ม อะโบ๊ฝ วัน เฮด)
คุณยกแขนแต่ละข้างมาวางบนหัวไม่ได้

he continued to come back here and Raise cattle.
(ฮี คอนทิ๊นิว ทู คัม แบ็ค เฮียร แอนด์ เร้ส แค๊ทเทิ่ล)
ท่านยังคงกลับมาที่นี่และทำปศุสัตว์

which when it melts doesn’t Raise the level of water in the glass,
(วิช เว็น หนิด เม้ลท ดัสอินท เร้ส เดอะ เล๊เฝ่ล อ็อฝ ว๊อเท่อร อิน เดอะ กล๊าสส ,)
ที่เมื่อมันละลายมันไม่ได้เพิ่มระดับน้ำ