Bus แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bus แปลว่า

Bus
(Bus อ่านว่า บัส)
Bus แปลว่า รถบัส [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Bus ภาษาอังกฤษ

When you find them, there is a Bus terminal on the map [They look alike]
(ฮเว็น ยู ไฟนด เฑ็ม , แดร์ อีส ซา บัซ เทอมิแน็ล ออน เดอะ แม็พ [ เฑ ลุค อะไลค ])
เมื่อมีใครเจอเขา จะมีสถานีขนส่งในแผนที่ [พวกเขาหน้าตาคล้ายกัน]

When you find them, there is a Bus terminal on the map
(ฮเว็น ยู ไฟนด เฑ็ม , แดร์ อีส ซา บัซ เทอมิแน็ล ออน เดอะ แม็พ)
เมื่อคุณพบพวกเขา จะมีสถานีขนส่งอยู่บนแผนที่

We meet back at the HaeInSa Bus terminal
(วี มีท แบ็ค แกท เดอะ HaeInSa บัซ เทอมิแน็ล)
ให้ไปพบกันที่สถานีขนส่ง HaeInSa

We have to find the Bus terminal first
(วี แฮ็ฝ ทู ไฟนด เดอะ บัซ เทอมิแน็ล เฟิซท)
เราต้องหาสถานีรถโดยสารก่อน

They have to find the Bus terminal being used as a meeting point… We have to find the Bus terminal first
(เฑ แฮ็ฝ ทู ไฟนด เดอะ บัซ เทอมิแน็ล บีอิง ยูซ แอ็ส ซา มีทอิง พอยนท วี แฮ็ฝ ทู ไฟนด เดอะ บัซ เทอมิแน็ล เฟิซท)
พวกเขาต้องหาสถานีขนส่งที่เป็นจุดนัดพบก่อน… เราต้องหาสถานีขนส่งก่อน

They have to find the Bus terminal being used as a meeting point…
(เฑ แฮ็ฝ ทู ไฟนด เดอะ บัซ เทอมิแน็ล บีอิง ยูซ แอ็ส ซา มีทอิง พอยนท)
พวกเขาต้องหาสถานีขนส่งที่เป็นจุดนัดพบก่อน…

Ok, we have to go back. Anyhow, we just have to turn left [They have to find the Bus terminal being used as a meeting point…]
(โอเค , วี แฮ็ฝ ทู โก แบ็ค เอนอิเฮา , วี จัซท แฮ็ฝ ทู เทิน เล็ฟท [ เฑ แฮ็ฝ ทู ไฟนด เดอะ บัซ เทอมิแน็ล บีอิง ยูซ แอ็ส ซา มีทอิง พอยนท ])
โอเค, เราต้องกลับไป ยังไงก็ตาม เราแค่ต้องเลี้ยวซ้าย [พวกเขาต้องหาสถานีขนส่งที่เป็นจุดนัดพบก่อน…]

Turning left gets them to the Bus terminal right away?
(เทินนิง เล็ฟท เก็ท เฑ็ม ทู เดอะ บัซ เทอมิแน็ล ไรท อะเว)
เลี้ยวซ้ายจะพาพวกเขาไปสถานีขนส่งทันทีเหรอ?

So we just park when we get to the Bus terminal?
(โซ วี จัซท พาค ฮเว็น วี เก็ท ทู เดอะ บัซ เทอมิแน็ล)
งั้นเราก็จอดเมื่อเราไปถึงสถานีขนส่งเหรอ?

We have arrived at the Bus terminal…
(วี แฮ็ฝ แอะไรฝ แอ็ท เดอะ บัซ เทอมิแน็ล)
พวกเราได้มาถึงสถานีขนส่ง…

Aren’t we meeting at Hapcheon Bus Terminal?
(อเร้น วี มีทอิง แอ็ท Hapcheon บัซ เทอมิแน็ล)
เราไม่ได้นัดกันที่สถานีขนส่งของฮาบชอนหรอกหรือ?

Staff: You have to go to Haeinsa Bus Terminal.
(ซทัฟ : ยู แฮ็ฝ ทู โก ทู Haeinsa บัซ เทอมิแน็ล)
ทีมงาน : คุณต้องไปที่สถานีขนส่งของเฮอินชา

Haeinsa Bus terminal?!
(Haeinsa บัซ เทอมิแน็ล !)
สถานีขนส่งเฮอินชา?!

They definitely went to the wrong terminal… Haeinsa Bus terminal?!
(เฑ เดฟอินิทลิ เว็นท ทู เดอะ ร็อง เทอมิแน็ล Haeinsa บัซ เทอมิแน็ล !)
พวกเขาไปผิดสถานที่อย่างแน่นอน… สถานีขนส่งเฮอินชา?!

Back to Bus 30 minutes. Okay? 30 minutes.
(แบ็ค ทู บัซ 30 มินยูท โอเค 30 มินยูท)
กลับมาที่รถภายใน 30 นาทีนะค่ะ โอเค้?

and then re board the Bus for your next destination.
(แอ็นด เด็น รี โบด เดอะ บัซ ฟอ ยุร เน็คซท เดซทิเนฌัน)
และกลับขึ้นรถบัส ไปจุดหมายต่อไป

on the front of the Bus right there.
(ออน เดอะ ฟรันท อ็อฝ เดอะ บัซ ไรท แดร์)
ซูมไปที่หน้ารถบัสตรงนั้น

Check the main Bus for hydraulics,
(เช็ค เดอะ เมน บัซ ฟอ ไฮดรอลิค ,)
ตรวจสอบระบบส่งกำลังหลัก

Tonight, he’s looking for the number of the Bus that hit him.
(ทูไน๊ท , อีส ลุคอิง ฟอร์ เดอะ นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ เดอะ บัส แดท ฮิท ฮิม)
คืนนี้,เขากำลังมองหาจำนวนรถบัสที่จะชนเขา

Is it true they send a Bus around to pick up the girls?
(อีส ซิท ทรู เด เซ็นด อะ บัส อะราวนฺดฺ ทู พิค อั๊พ เดอะ เกิร์ล)
มันเป็นความจริงไหมที่ส่งรถบัสไปรับพวกผู้หญิง?

The Bus leaves in 30 minutes. We’ll make it, okay?
(เดอะ บัส ลี๊ฝ ซิน 30 มิ๊หนิท เวลล เม้ค อิท , โอเค)
รถจะออกแล้วนะ เราไปทันอยู่แล้วน่า

l remember the Bus ride on the first day of school very well.
(แอล รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ บัส ไรด์ ออน เดอะ เฟิร์สท เดย์ อ็อฝ สคูล เฝ๊รี่ เวลล)
ผมจำเรื่องรถโรงเรียน ในวันแรกของการไปโรงเรียนได้ดีทีเดียว

This is the Bus to school.
(ดิส ซิส เดอะ บัส ทู สคูล)
แต่นี่มันรถโรงเรียนนี่น้ะ

And then this one time, Jenny wasn’t on the Bus to go to school.
(แอนด์ เด็น ดิส วัน ไทม์ , เจนนิ วอสซึ้น ออน เดอะ บัส ทู โก ทู สคูล)
และในครั้งนี้ เจนนี่ ไม่ได้ขึ้นรถบัสไปโรงเรียน

My Bus is here. ls it the number nine?
(มาย บัส ซิส เฮียร ls ซิท เดอะ นั๊มเบ้อร์ ไนน)
รถบัสชั้นมาแล้วล่ะ ใช่รถเบอร์ 9 รึเปล่าครับ