Corporation แปลว่า

มีนาคม 6, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Corporation แปลว่า

Corporation
(Corporation อ่านว่า คอร์โพเร๊ชั่น)
Corporation แปลว่า บริษัท [n.]

ตัวอย่างประโยค Corporation ภาษาอังกฤษ

a Corporation called The Star of Orion,
(อะ คอโพะเรฌัน คอล เดอะ ซทา อ็อฝ โอะไรอ็อน ,)
บริษัทนอมินี

the Corporation is today’s dominant institution.
(เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น อีส ทูเดย์ ดอมอิแน็นท อินซทิทยูฌัน)
ทุกวันนี้ บรรษัทกลายเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลสูงสุด

what has allowed today’s Corporation to achieve
(ว๊อท แฮ็ส อะลาว ทูเดย์ คอร์โพเร๊ชั่น ทู อะชี้ฝ)
แต่อะไรทำให้บรรษัทในวันนี้มีอำนาจล้นเหลือ

we present the Corporation as a paradox
(วี เพร๊สเซ่นท เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น แอส ซา พาราด๊อกซ์)
บรรษัทธุรกิจเป็นความขัดแย้งในตัวเอง

I see the Corporation as part of a jigsaw
(ไอ ซี เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น แอส พาร์ท อ็อฝ อะ จีกซอ)
ผมเห็นว่าบรรษัทเป็นชิ้นส่วนหนึ่ง

People in a Corporation work together for a common end
(พี๊เพิ่ล อิน อะ คอร์โพเร๊ชั่น เวิ๊ร์ค ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอร์ รา ค๊อมมอน เอ็นด)
ทุกคนในบรรษัททำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

to say what I think a Corporation is.
(ทู เซย์ ว๊อท ไอ ทริ๊งค กา คอร์โพเร๊ชั่น อีส)
บรรษัทคืออะไร

The modern Corporation has grown out of the industrial age.
(เดอะ โม๊เดิ่ร์น คอร์โพเร๊ชั่น แฮ็ส กโรน เอ๊าท อ็อฝ ดิ อินดัซทเรียล เอจ)
บรรษัทสมัยใหม่เติบโตขึ้นมาจากยุคอุตสาหกรรม (เรย์ แอนเดอร์สัน ซีอีโอ บริษัทอินเตอร์เฟซ ผู้ผลิตพรมรายใหญ่ที่สุดในโลก)

In both law and the culture the Corporation was considered
(อิน โบทรฺ ลอว์ แอนด์ เดอะ คั๊ลเจอร์ เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น วอส คอนซิ๊เด้อร์)
ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย)

and Corporation lawyers are very clever.
(แอนด์ คอร์โพเร๊ชั่น ล๊อเย่อร์ แซร์ เฝ๊รี่ เคล๊เฝ่อร์)
และทนายความของบรรษัทก็ฉลาดมาก

A Corporation is a person.
(อะ คอร์โพเร๊ชั่น อีส ซา เพ๊อร์ซั่น)
“บรรษัทเป็นบุคคล”

Now that Corporation operates legally as an individual person
(นาว แดท คอร์โพเร๊ชั่น โอ๊เพอเหรท ลีแก็ลลิ แอส แอน อินดิฝิ๊ด้วล เพ๊อร์ซั่น)
คราวนี้บริษัทก็ดำเนินงานตามกฎหมายในฐานะปัจเจกบุคคล

In fact the Corporation is legally bound
(อิน แฟคท เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น อีส ลีแก็ลลิ บาวนฺดฺ)
อันที่จริง บรรษัทมีข้อผูกพันทางกฎหมาย

and at some point the Corporation says
(แอนด์ แอ็ท ซัม พ๊อยท์ เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น เซย์)
และพอถึงบางจุด บรรษัทก็บอกว่า

A Corporation is an externalizing machine
(อะ คอร์โพเร๊ชั่น อีส แอน externalizings แมชชีน)
บรรษัทคือเครื่องจักรของการผลักภาระ

is to what extent could Corporation be considered
(อีส ทู ว๊อท เอ็คซเทนท เคิด คอร์โพเร๊ชั่น บี คอนซิ๊เด้อร์)
เราควรถือว่าบรรษัทมีอาการทางจิต

And if we look at a Corporation as a legal person
(แอนด์ อิ๊ฟ วี ลุ๊ค แกท อะ คอร์โพเร๊ชั่น แอส ซา ลี๊กอล เพ๊อร์ซั่น)
ถ้าเรามองว่าบรรษัทเป็นบุคคลตามกฎหมาย

the Corporation of that sort
(เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น อ็อฝ แดท ซ๊อร์ท)
บรรษัทที่มีลักษณะแบบนี้

what does it mean to say a Corporation can?
(ว๊อท โด ซิท มีน ทู เซย์ อะ คอร์โพเร๊ชั่น แคน)
จะพูดได้อย่างไรว่าบรรษัทมี?

A Corporation is simply an artificial legal structure
(อะ คอร์โพเร๊ชั่น อีส ซีมพลิ แอน อาร์ทิฟิ๊เชี่ยล ลี๊กอล สทรั๊คเจ่อร)
บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น

The Corporation is not a person
(เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น อีส น็อท ดา เพ๊อร์ซั่น)
บรรษัทไม่ใช่บุคคล มันไม่รู้จักคิด

owned by a Corporation was the song happy birthday.
(โอว์น บาย อะ คอร์โพเร๊ชั่น วอส เดอะ ซ็อง แฮ๊พพี่ เบริ์ดเดย์)
ลองจินตนาการถึงโลกที่เพลง “สุขสันต์วันเกิด”

The Corporation likewise.
(เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น ไลคไวส)
บรรษัทก็เช่นกัน

it’s that the Corporation is was inevitable
(อิทซ แดท เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น อีส วอส อินเอ๊ฝิทะเบิ้ล)
การโฆษณาชวนเชื่อนั้นก็คือ

which is how the Bechtel Corporation of San Francisco
(วิช อีส ฮาว เดอะ Bechtel คอร์โพเร๊ชั่น อ็อฝ แซน แฟรนคิซโก)
นี่คือเหตุที่บรรษัทเบคเทลแห่งซานฟรานซิสโก