Future แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Future แปลว่า

Future
(Future อ่านว่า ฟิ๊วเช่อร์)
Future แปลว่า อนาคต [adj.]

ตัวอย่างประโยค Future ภาษาอังกฤษ

I had a big Future in mind when I was younger.
(ไอ แฮ็ด อะ บิก ฟยูเชอะ อิน ไมนด ฮเว็น นาย วอส ยังเกอะ)
ตอนฉันสาวๆ ฉันตั้งอนาคตไว้ว่า

And these interviews are always gonna be around for Future generations
(แอ็นด ฑิส อีนเทิฝยู แซร์ ออลเว กอนนะ บี อะเรานด ฟอ ฟยูเชอะ เจเนอะเรฌัน)
แล้วการสัมภาษณ์แบบนี้ ก็จะปรากฎอยู่กับคนรุ่นหน้า

If we start our Future with an act of cruelty,
(อิฟ วี ซทาท เอ๊า ฟยูเชอะ วิฑ แอน แอ็คท อ็อฝ ครูเอ็ลทิ ,)
ถ้าเราได้มีชีวิตใหม่ โดยเริ่มจากความโหดร้ายทารุณ

Because you have to understand that there is no Future with me.
(บิคอส ยู แฮ็ฝ ทู อันเดิซแทนด แดท แดร์ อีส โน ฟยูเชอะ วิฑ มี)
เพราะคุณต้องเข้าใจซิว่า ชั้นไม่มีอนาคตแล้ว

These are your Future MBAs. We’re all Ivy League accepted.
(ฑิส อาร์ ยุร ฟยูเชอะ MBAs เวีย ออล ไอฝิ ลีก แอ็คเซพท)
ส่วนนี่ เป็นพวกอนาคตเรียนบริหารธรุกิจ เราเข้ามหาลัยชั้นนำได้หมดแล้ว

which Future do you want, a sick and soulless one like Karp’s
(วิช ฟิ๊วเช่อร์ ดู ยู ว้อนท , อะ ซิ๊ค แอนด์ soulless วัน ไล๊ค Karps)
เธอต้องการมีอนาคตแบบไหนกัน ป่วยทางจิตเหมือนครูคาร์ป

There she is! The Future Mrs. Reed Bennett!
(แดร์ ชี อีส ! เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ มีซซิซ รีด เบนเนซซ !)
นั่น เธอมาแล้ว ว่าที่คุณนายรีด เบนเน็ต

leaves his Future in question.
(ลี๊ฝ ฮิส ฟิ๊วเช่อร์ อิน เคว๊สชั่น)
อนาคตของเขาก็เลยเป็นที่สงสัย

I should be thinking about our Future together.
(ไอ เชิด บี ติ้งกิง อะเบ๊าท เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
ฉันควรที่จะมานั่งคิดถึงเรื่องอนาคตของเรา

But let’s allow Future generations to decide where to place Dean Jackson in history.
(บั๊ท เล็ท อะลาว ฟิ๊วเช่อร์ เจเนอะเรฌัน ทู ดีไซด์ แวร์ ทู เพลส ดีน แจคสัน อิน ฮิสทรี่)
ให้คนรุ่นใหม่ตัดสินดีกว่า ว่าจะเก็บชื่อ ดีน แจ๊กสัน ไว้ที่มุมไหนของประวัติศาสตร์

elegant Future for herself.
(เอ๊เลแก้นท ฟิ๊วเช่อร์ ฟอร์ เฮอเซลฟ)
อนาคตอันเลิศหรูของเธอเอง

Like he’s seeing too far into the Future Okay.
(ไล๊ค อีส ซีอิง ทู ฟาร์ อิ๊นทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ โอเค)
เหมือนเขากำลังเห็นอนาคตที่ไกลออกไป โอเค

I mean, I think that’s the Future of humanity.
(ไอ มีน , ไอ ทริ๊งค แด้ท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อ็อฝ ฮิวแมนอิทิ)
ฉันคิดว่า นั่นคืออนาคตของมนุษยชาติ

“To the orgiastic Future that year by year recedes before us.”
(ขาคู่To ดิ orgiastic ฟิ๊วเช่อร์ แดท เยียร์ บาย เยียร์ รีซีด บีฟอร์ อัซ ขาคู่)
“เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนปีต่อปี ให้ถอยก่อนเรา”

the corporations of the Future do not produce products.
(เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น อ็อฝ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ดู น็อท โพรดิ๊วซ โพร๊ดัคท)
บรรษัทยุคอนาคตไม่ได้ผลิตสินค้า

The frontiers of the Future are not on any map.
(เดอะ ฟรอนเทียร์ อ็อฝ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อาร์ น็อท ออน เอ๊นี่ แม๊พ)
พรมแดนของอนาคตไม่ได้อยู่บนแผนที่

to the earth and to Future generations.
(ทู ดิ เอิร์ทร แอนด์ ทู ฟิ๊วเช่อร์ เจเนอะเรฌัน)
เป็นหน้าที่ต่อโลกและต่อคนรุ่นต่อไป

That is where the Future lies.
(แดท อีส แวร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ไล)
อนาคตอยู่ที่นั่น

You must accept Kira so we can create a Future together
(ยู มัสท์ แอ๊คเซพท Kira โซ วี แคน คริเอท อะ ฟิ๊วเช่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
เราต้องยอมรับคิระ เราจะได้สรางอนาคตร่วมกัน

as the sole Future world inhabiting species battling cloned prehistoric cavemen hybrids.
(แอส เดอะ โซล ฟิ๊วเช่อร์ เวิลด inhabitings ซพีฌิ แบททลิง โคโลน พรีฮิซทอริค cavemen ไฮ๊บริด)
ในฐานะเผ่าพันธุ์เดียวที่เหลือรอด ในอนาคต ต้องสู้กับโคลนลูกครึ่งมุนษย์ถ้ำ

Jerry, they think I’m their Future daughter in law.
(เจริ , เด ทริ๊งค แอม แดร์ ฟิ๊วเช่อร์ ด๊อเท่อร์ อิน ลอว์)
เจอร์รี่, พวกเขาคิดว่าฉัน เป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของพวกเขานะ

I singled you out as the companion of my Future life.
(ไอ ซิ๊งเกิ้ล ยู เอ๊าท แอส เดอะ คอมแพ๊เนี่ยน อ็อฝ มาย ฟิ๊วเช่อร์ ไล๊ฟ)
ผมจองคุณไว้ เป็นคู่ชีวิตของผม

it seemed my Future was finally set.
(อิท ซีม มาย ฟิ๊วเช่อร์ วอส ไฟแน็ลลิ เซ็ท)
ดูเหมือนว่าอนาคตของฉัน สุดท้ายก็ได้ถูกกำหนดไว้

because your Future looks pretty fucking bleak.
(บิคอส ยุร ฟิ๊วเช่อร์ ลุ๊ค พริ๊ทที่ ฟัคอิง บลี๊ค)
เพราะว่าอนาคตของพวกคุณ คงเปล่าเปลี่ยวระยำแบบนั้นแหละ

you’re energetic. You got this incredibly bright Future ahead of you.
(ยัวร์ เอเนอะเจทอิค ยู ก็อท ดิส อินครีดิบี้ ไบร๊ท ฟิ๊วเช่อร์ อะเฮด อ็อฝ ยู)
ลูกมีพลังเต็มที่ ลูกจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้า