Deterioration แปลว่า

มิถุนายน 1, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Deterioration แปลว่า

Deterioration
(Deterioration อ่านว่า ดิเทียริโอะเรฌัน)
Deterioration แปลว่า การเสื่อมสภาพ [n.]

ตัวอย่างประโยค Deterioration ภาษาอังกฤษ

He shows all the Deterioration,
(ฮี โชว์ ซอร์ เดอะ ดิเทียริโอะเรฌัน ,)
ร่างกายเขาเสื่อมสภาพทุกอย่าง