Deprived แปลว่า

พฤษภาคม 31, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Deprived แปลว่า

Deprived
(Deprived อ่านว่า ดิพไรฝ)
Deprived แปลว่า ปราศจากสิ่งจำเป็น [adj.]

ตัวอย่างประโยค Deprived ภาษาอังกฤษ

Deprived of jobs, income,
(ดิพไรฝ อ็อฝ จ๊อบ , อิ๊นคัม ,)
ลดตำแหน่ง ตัดเงินเดือน
Deprived you of life’s simplest pleasures.
(ดิพไรฝ ยู อ็อฝ ไล๊ฟ ซิมเพลส พเลฉเออะ)
ริดรอนคุณจากชีวิตที่เรียบง่ายสนุกๆ