Deodorizer แปลว่า

พฤษภาคม 31, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Deodorizer แปลว่า

Deodorizer
(Deodorizer อ่านว่า ดีโอเดอะไรเสอะ)
Deodorizer แปลว่า กำจัดกลิ่น [n.]

ตัวอย่างประโยค Deodorizer ภาษาอังกฤษ

and some disinfectant powder, OK, it works sort of like a Deodorizer
(แอนด์ ซัม ดิซินเฟคแท็นท พ๊าวเด้อร์ , โอเค , อิท เวิ๊ร์ค ซ๊อร์ท อ็อฝ ไล๊ค เก ดีโอเดอะไรเสอะ)
แล้วก็ผงยาฆ่าเชื้อ มันก็จะทำงานเหมือนยาดับกลิ่น