Delivery Van แปลว่า

พฤษภาคม 31, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Delivery Van แปลว่า

Delivery Van
(Delivery Van อ่านว่า ดิลีฝเออะริ แฝน)
Delivery Van แปลว่า รถยนต์ปิดข้างสำหรับส่งของ

ตัวอย่างประโยค Delivery Van ภาษาอังกฤษ

I have the Delivery Van set up over there.
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ ดิลีฝเออะริ แฝน เซ็ท อั๊พ โอ๊เฝ่อร แดร์)
ฉันจอดรถส่งของไว้ตรงนั้น