Degrading แปลว่า

พฤษภาคม 31, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Degrading แปลว่า

Degrading
(Degrading อ่านว่า ดิกเรดอิง)
Degrading แปลว่า น่าอาย ซึ่งเสื่อมเสีย [adj.]

ตัวอย่างประโยค Degrading ภาษาอังกฤษ

Yesterday I yelled a Degrading insult
(เยซเทอะดิ ไอ เยลล อะ ดิกเรดอิง อีนซัลท)
เมือวานฉันตะโกนเยาะเย้ย