Defamatory แปลว่า

พฤษภาคม 31, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Defamatory แปลว่า

Defamatory
(Defamatory อ่านว่า ดิแฟมอะโทริ)
Defamatory แปลว่า ซึ่งทำให้เสียชื่อเสียง การหมิ่นประมาท [adj.]

ตัวอย่างประโยค Defamatory ภาษาอังกฤษ

My company and parents’ home were sent Defamatory letters.
(มาย คัมพะนิ แอนด์ พ๊าร์เร้นท โฮม เวอ เซ็นท ดิแฟมอะโทริ เล็ทเท่อร์)
บริษัทของฉันและที่บ้านของพ่อแม่ ก็มีจดหมายที่ทำให้เสียหายส่งมา