Debtor แปลว่า

พฤษภาคม 31, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Debtor แปลว่า

Debtor
(Debtor อ่านว่า เดทเออะ)
Debtor แปลว่า ลูกหนี้ [n.]

ตัวอย่างประโยค Debtor ภาษาอังกฤษ

Bankruptcies! Debtor sales!
(Bankruptcies ! เดทเออะ เซล !)
การล้มละลาย การขายลูกหนี้