Damning แปลว่า

พฤษภาคม 31, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Damning แปลว่า

Damning
(Damning อ่านว่า แดมนํนิง)
Damning แปลว่า สาปแช่ง ประฌาม ก่อความเสียหาย [adj.]

ตัวอย่างประโยค Damning ภาษาอังกฤษ

Scholars are finally writing honestly about it and it’s Damning to everyone.
(สคอล่าร์ แซร์ ไฟแน็ลลิ ไรทอิง ออนเอ็ซทลิ อะเบ๊าท ดิธ แอนด์ อิทซ แดมนิง ทู เอ๊วี่วัน)
พวกนักวิชาการเพิ่งจะเขียนตามจริงกัน แล้วทุกคนก็รุมสาปแช่ง