Cynical แปลว่า

พฤษภาคม 31, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Cynical แปลว่า

Cynical
(Cynical อ่านว่า ซีนอิแค็ล)
Cynical แปลว่า เหยียดหยาม เยาะเย้ย [adj.]

ตัวอย่างประโยค Cynical ภาษาอังกฤษ

That’s a terribly Cynical way to live.
(แด้ท ซา เทริบลิ ซีนอิแค็ล เวย์ ทู ไล้ฝ)
เป็นชีวิตที่ตลกร้ายสิ้นดี