Add แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Add แปลว่า

Add
(Add อ่านว่า แอ๊ด)
Add แปลว่า เพิ่ม [vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Add ภาษาอังกฤษ

Two, we’ll just Add two.
(ทู , เว็ล จัซท แอ็ด ทู)
2 เราใส่ไป 2

Didn’t we already say that we’d Add eggs to the soup?
(ดิ๊นอิน วี ออลเรดอิ เซ แดท เว็ด แอ็ด เอ็ก ทู เดอะ ซูพ)
เรายังไม่ได้บอกว่าต้องใส่ไข่ในซุปไม่ใช่เหรอ?

So we Add the separated white and yolk to that…
(โซ วี แอ็ด เดอะ เซพอะริท ฮไวท แอ็นด โยค ทู แดท)
ถ้าเราใส่แยกระหว่างไข่แดงและไข่ขาว…

No, you have to slice it like this, then fry it after marinating it with chili paste. Then Add it together with the eggs.
(โน , ยู แฮ็ฝ ทู ซไลซ อิท ไลค ดีซ , เด็น ฟไร อิท อาฟเทอะ marinatings อิท วิฑ ชิลลี่ เพซท เด็น แอ็ด ดิท ทุเกฑเออะ วิฑ ดิ เอ็ก)
ไม่ใช่ ต้องหั่นอย่างงี้ แล้วก็ทอดมันตามด้วยพริก แล้วก็ใส่มันกับไข่

3. Add a bit of water and let it boil
(3 แอ็ด อะ บิท อ็อฝ วอเทอะ แอ็นด เล็ท ดิธ บอยล)
3. เติมน้ำลงไปนิดหน่อยแล้วปล่อยให้มันเดือด

I have to Add the salt…
(ไอ แฮ็ฝ ทู แอ็ด เดอะ ซอลท)
ผมต้องใส่เกลือลงไป

Don’t Add too much. [TOP is responsible for the grilled trout]
(ด้อนท์ แอ็ด ทู มัช [ ทูโอพี อีส responsible ฟอ เดอะ กริลล์ ทเราท ])
ไม่ต้องใส่มากนะ [TOPทำหน้าที่ย่างปลา]

Adding salt to the trout… Don’t Add too much.
(แอดดิง ซอลท ทู เดอะ ทเราท ด้อนท์ แอ็ด ทู มัช)
ใส่เกลือลงไปในปลา ไม่ต้องใส่มากนะ

You have to Add some while grilling it. [Adding salt to the trout…]
(ยู แฮ็ฝ ทู แอ็ด ซัม ฮไวล grillings อิท [ แอดดิง ซอลท ทู เดอะ ทเราท ])
เธอต้องใส่ตอนย่างด้วย [ใส่เกลือลงไปในปลา]

You have to Add some while grilling it.
(ยู แฮ็ฝ ทู แอ็ด ซัม ฮไวล grillings อิท)
เธอต้องใส่ตอนย่างด้วย

But from what I know you Add a bit of salt in it…
(บัท ฟร็อม ฮว็อท ไอ โน ยู แอ็ด อะ บิท อ็อฝ ซอลท อิน หนิด)
แต่ผมรู้มาว่าต้องใส่ในตัวปลาด้วย

But don’t you need to Add a bit of water?
(บัท ด้อนท์ ยู นีด ทู แอ็ด อะ บิท อ็อฝ วอเทอะ)
แต่ก็ต้องใส่น้ำนิดนึงไม่ใช่หรอ

It looks fine on the outside… But don’t you need to Add a bit of water?
(อิท ลุค ไฟน ออน ดิ เอาทไซด บัท ด้อนท์ ยู นีด ทู แอ็ด อะ บิท อ็อฝ วอเทอะ)
ภายนอกดูดี แต่ก็ต้องใส่น้ำนิดนึงไม่ใช่หรอ

Hyung, you need to Add something. [In the end, it’s an emergency!!]
(Hyung , ยู นีด ทู แอ็ด ซัมติง [ อิน ดิ เอ็นด , อิทซ แอน อิเมอเจ็นซิ ! ! ])
พี่ครับ ผมว่าพี่น่าจะใส่อะไรสักอย่างลงไปนะ. [ในที่สุดก็ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ]

Hyung, you need to Add something.
(Hyung , ยู นีด ทู แอ็ด ซัมติง)
พี่ครับ ผมว่าพี่น่าจะใส่อะไรสักอย่างลงไปนะ

How about if we Add some potatoes in here?
(เฮา อะเบาท อิฟ วี แอ็ด ซัม potatoes ซิน เฮียร)
แล้วถ้าเราเพิ่มมันฝรั่งลงไปล่ะ?

Should we just Add the potatoes in here?
(ฌูด วี จัซท แอ็ด เดอะ potatoes ซิน เฮียร)
เราใส่มันฝรั่งเพิ่ม?

Adding an ingredient to try and save the dish Should we just Add the potatoes in here?
(แอดดิง แอน อินกรีเดียนท ทู ทไร แอ็นด เซฝ เดอะ ดิฌ ฌูด วี จัซท แอ็ด เดอะ potatoes ซิน เฮียร)
ลองเติมส่วนผสมเพื่อที่จะทำให้อาหารรสชาติดีขึ้น เราใส่มันฝรั่งดีมั้ย?

Should we Add some more seasoning?
(ฌูด วี แอ็ด ซัม โม ซีสนิง)
พวกเราควรใส่ลงไปมากกว่านี้

Hey, but..what did you guys Add in the kimchi stew?Did you guys Add streptomycin (a kind of antibiotics drug) or what? Why is it so bitter?
(เฮ , บัท ฮว็อท ดิด ยู ไก แอ็ด อิน เดอะ kimchi ซทยู ดิด ยู ไก แอ็ด ซทเรพโทะไมซิน (อะ.-ไคนด อ็อฝ แอนทิไบออทอิค ดรัก ) ออ ฮว็อท ฮไว อีส ซิท โซ บีทเทอะ)
นี่ แต่..พวกเธอใส่อะไรลงไปในซุปเนี่ย ? ใส่สเตร็ปโตมัยซิน(แบคทีเรียชนิดหนึ่ง)ลงไปหรือไง ทำไมมันขมแบบนี้ ??

Do you think the announcement of this deal will, uh, Add to your poll numbers, sir?
(ดู ยู ทริ๊งค ดิ แอ็นเนานซเม็นท อ็อฝ ดิส ดีล วิล , อา , แอ๊ด ทู ยุร โพลล นั๊มเบ้อร์ , เซ่อร์)
มันเป็นข้อตกลงที่ใหญ่ สำหรับคนอาศัยในหมู่บ้านโบลตัน

on the blackboard and Add a chlorine here
(ออน เดอะ บแล็คโบด แอนด์ แอ๊ด อะ คโลรีน เฮียร)
ลงบนกระดานดำ

Did Eames Add any features?
(ดิด Eames แอ๊ด เอ๊นี่ ฟี๊เจ้อร์)
เอเมสเพิ่มอะไรลงไปหรือเปล่า?

We don’t have time for this. Did he Add any?
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ไทม์ ฟอร์ ดิส ดิด ฮี แอ๊ด เอ๊นี่)
เราไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้ เขาเพิ่มอะไรเข้าไป?

Ok, did he Add anything else? Yes.
(โอเค , ดิด ฮี แอ๊ด เอนอิธิง เอ๊ลส เย็ซ)
โอเค แล้วเขาพูดอะไรอีกไหม? ครับ