Credentials แปลว่า

พฤษภาคม 31, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Credentials แปลว่า

Credentials
(Credentials อ่านว่า คริเดนแฌ็ลส)
Credentials แปลว่า หนังสือแนะนำตัว

ตัวอย่างประโยค Credentials ภาษาอังกฤษ

We already have Credentials for the teachers.
(วี ออลเร๊ดี้ แฮ็ฝ คริเดนแฌ็ลส ฟอร์ เดอะ ที๊ชเช่อร)
เรามีคนคอยช่วยอยู่แล้ว ถ้าจะเป็นครู