Nation แปลว่า

มีนาคม 5, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Nation แปลว่า

Nation
(Nation อ่านว่า เน๊ชั่น)
Nation แปลว่า ประเทศชาติ [n.]

ตัวอย่างประโยค Nation ภาษาอังกฤษ

But I’d hate to deprive the Nation of China…
(บัท อาย เฮท ทู ดิพไรฝ เดอะ เนฌัน อ็อฝ ไชนะ)
แต่ฉันไม่อยากทำให้ชาวจีน

We are a Nation of many religions,
(วี อาร์ อะ เนฌัน อ็อฝ เมนอิ ริลีจอัน ,)
แม้เราเป็นชาติที่มีหลายศาสนา

which every Nation on this flotilla signed up for.
(ฮวิช เอฝริ เนฌัน ออน ดีซ ฟโละทีลละ ไซน อัพ ฟอ)
ซึ่งเรือรบนานาชาติต่างก็รู้กันดี

Ridiculous amounts of love across this Nation worldwide.
(ริดีคอิวลัซ อะเมานท อ็อฝ ลัฝ อัครอซ ดีซ เนฌัน เวิรดวาย)
ปริมาณความรักเยอะอย่างน่าขำ ทั่วประเทศนี้

Today the job of building this Nation geographically
(ทูเดย์ เดอะ จ๊อบ อ็อฝ บีลดิง ดิส เน๊ชั่น จีโอะกแรฟอิแค็ลล)
วันนี้ ภารกิจสร้างชาติทางภูมิศาสตร์

safeguard a Nation against despotism.
(safeguard อะ เน๊ชั่น อะเก๊นสท despotism)
จะสามารถคุ้มครองชาติให้พ้นจากลัทธิเผด็จการได้

our Nation would be controlled by the people
(เอ๊า เน๊ชั่น เวิด บี คอนโทรด บาย เดอะ พี๊เพิ่ล)
ประชาชนก็จะเป็นผู้ควบคุมประเทศ

a Nation often kills criminals under the law
(อะ เน๊ชั่น อ๊อฟเฟ่น คิลล์ ครีมอิแน็ล อั๊นเด้อร เดอะ ลอว์)
ประเทศต้องฆ่าอาชญากรภายใต้กฏหมาย

The Nation remains on high alert.
(เดอะ เน๊ชั่น รีเมน ออน ไฮฮ อะเลิ๊ร์ท)
ทุกคนต่างตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

a free Nation guaranteeing individual liberty.
(อะ ฟรี เน๊ชั่น guaranteeings อินดิฝิ๊ด้วล ลิ๊เบอร์ที่)
ประเทศอิสระที่ประกันเสรีภาพของทุกผู้คน

requiring cooperation from every Nation in the world.
(ริคไวรริง โคะออเพอะเรฌัน ฟรอม เอ๊เฝอร์รี่ เน๊ชั่น อิน เดอะ เวิลด)
ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกๆชาติในโลก

To ensure that this remains a Nation of men…
(ทู เอ็นชัวร์ แดท ดิส รีเมน ซา เน๊ชั่น อ็อฝ เม็น)
ทำให้แน่ใจว่าประเทศนี้ ยังเหลือมนุษย์อยู่…

Our Nation was built on the backs of slaves.
(เอ๊า เน๊ชั่น วอส บิลท ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ สเล๊ฝ)
ประเทศของเราถูกสร้างมาเป็นทาส

I say that if the people of this great Nation want slavery…
(ไอ เซย์ แดท อิ๊ฟ เดอะ พี๊เพิ่ล อ็อฝ ดิส เกรท เน๊ชั่น ว้อนท ซแลฝเออะริ)
ผมพูดว่าถ้าผู้คนของประเทศที่ยิ่งใหญ่นี้ ตองการทาส…

the father of a Nation that was tearing itself apart…
(เดอะ ฟ๊าเท่อร อ็อฝ อะ เน๊ชั่น แดท วอส แทริง อิทเซลฟ อะพาร์ท)
เป็นพ่อของประเทศที่กำลังถูกฉีก เป็นส่วนๆ…

And he, more than anyone, is responsible for tearing this Nation apart.
(แอนด์ ฮี , โม แฑ็น เอนอิวัน , อีส รีสฺพอนสิเบิล ฟอร์ แทริง ดิส เน๊ชั่น อะพาร์ท)
และเขาต้องรับผิดชอบมากกว่าทุกๆคน ที่ทำให้ประเทศนี้แตกเป็นเสี่ยงๆ

It’s time we had a Nation of our own.
(อิทซ ไทม์ วี แฮ็ด อะ เน๊ชั่น อ็อฝ เอ๊า โอว์น)
มันเป็นเวลาที่เราจะมีประเทศเป็นของตัวเองแล้ว

Eighty miles will decide whether this Nation belongs to the living…
(เอทิ ไมล วิล ดีไซด์ ฮเวทเออะ ดิส เน๊ชั่น บีลอง ทู เดอะ ลีฝอิง)
แปดสิบไมล์จะตัดสินว่าประเทศ นี่จะเป็นของเราต่อไป…

a new Nation conceived in liberty…
(อะ นิว เน๊ชั่น ค็อนซีฝ อิน ลิ๊เบอร์ที่)
ประเทศใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในความอิสระภาพ…

testing whether that Nation or any nation…
(เทสติง ฮเวทเออะ แดท เน๊ชั่น ออ เอ๊นี่ เน๊ชั่น)
ทั้งประเทศที่กำลังทดสอบ หรือทุกๆประเทศ…

They’ve seen that America shall forever be a Nation of living men…
(เดวฟ ซีน แดท อะเมริคะ แชลล์ ฟอเร๊เฝ่อร บี อะ เน๊ชั่น อ็อฝ ลีฝอิง เม็น)
พวกเขาเห็นว่าอเมริกานั้นจะ เป็นประเทศของมนุษย์ตลอดไป…

a Nation of free men.
(อะ เน๊ชั่น อ็อฝ ฟรี เม็น)
ประเทศของคนที่เป็นอิสระ

It shall be the policy of this Nation to regard any nuclear missile
(อิท แชลล์ บี เดอะ โพ๊ลิซี อ็อฝ ดิส เน๊ชั่น ทู รีการ์ด เอ๊นี่ นยูคลิเออะ มีซซิล)
แหล่งข่าวรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ถือว่าการยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์

A seven Nation army couldn’t stop me from going.
(อะ เซเฝ่น เน๊ชั่น อามิ คูดซึ่น สท๊อพ มี ฟรอม โกอิ้ง)
7 กองทัพ ก็ไม่สามารถหยุดฉันได้แน่

His once peaceful Nation is surrounded by enemies on all sides.
(ฮิส วั๊นซ พีซฟุล เน๊ชั่น อีส เซอร์ราวนด์ บาย อียีมีสฺ ออน ออล ไซด์)
ประเทศที่สงบสุขอีกครั้งของเขา ถูกล้อมรอบศัตรูทุกด้าน