Correspondent แปลว่า

พฤษภาคม 30, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Correspondent แปลว่า

Correspondent
(Correspondent อ่านว่า คอรํเรสพ๊อนเดนทํ)
Correspondent แปลว่า ผู้สื่อข่าว [n.]

ตัวอย่างประโยค Correspondent ภาษาอังกฤษ

Bob’s been Washington Correspondent
(บ็อบ บีน วอฌอิงทัน คอริซพอนเด็นท)
บ๊อบเป็นนักข่าววอร์ชิงตัน
I’ve followed you since you were a foreign Correspondent
(แอฝ ฟ๊อลโล่ว ยู ซิ๊นซ ยู เวอ อะ ฟอร์เรน คอรํเรสพ๊อนเดนทํ)
ฉันติดตามผลงานของคุณ ตั้งแต่คุณเป็นนักข่าวต่างประเทศ