Mission แปลว่า

มีนาคม 5, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Mission แปลว่า

Mission
(Mission อ่านว่า มิ๊ชชั่น)
Mission แปลว่า ภารกิจ [n.]

ตัวอย่างประโยค Mission ภาษาอังกฤษ

Today’s Mission is to find them
(ทุเด มีฌอัน อีส ทู ไฟนด เฑ็ม)
ภารกิจวันนี้่คือ การหาพวกเขา

Impromptu Mission Chu Sung Hoon shows how to break wood
(อิมพรอมทยู มีฌอัน ชู ซัง Hoon โฌ เฮา ทู บเรค วู๊ด)
ภารกิจที่ไม่ได้เตรียมชูซงฮุนจะแสดงวิธีหักไม้

Our Mission is to assure the continuity of our species.
(เอ๊า มีฌอัน อีส ทู แอะฌูร เดอะ คอนทินยูอิทิ อ็อฝ เอ๊า ซพีฌิ)
จุดหมายของเราคือทำให้ เผ่าพันธุ์ของเราดำรงอยู่

My Mission in life.
(มาย มีฌอัน อิน ไลฟ)
เป้าหมายชีวิตเลยล่ะ

Could today’s Mission be… Today, our nation’s best rapper has come. Haven’t he asked the Family already?
(คูด ทุเด มีฌอัน บี ทุเด , เอ๊า เนฌัน เบ็ซท แรพเพอ แฮ็ส คัม แฮฟเวน ฮี อาซค เดอะ แฟมอิลิ ออลเรดอิ)
ภารกิจวันนี้คือ… วันนี้เรามีแร๊ปเปอร์ที่ดีที่สุด ยังไม่ได้ถามเค้าเลยว่าพร้อมที่จะเข้า Family หรือยัง?

Could today’s Mission be…
(คูด ทุเด มีฌอัน บี)
ภารกิจวันนี้คือ…

You don’t expect us to rap too, do you? [Could today’s Mission be…]
(ยู ด้อนท์ เอ็คซเพคท อัซ ทู แร็พ ทู , ดู ยู [ คูด ทุเด มีฌอัน บี ])
คุณไม่ได้หวังให้เราแร็ปด้วยใช่มั้ย? [ภารกิจวันนี้คือ…]

Ah why not? Why can’t you do it? [Could today’s Mission be…]
(อา ฮไว น็อท ฮไว แค็นท ยู ดู อิท [ คูด ทุเด มีฌอัน บี ])
อา ทำไมล่ะ? ทำไมคุณไม่ทำมันล่ะ? [ภารกิจวันนี้คือ…]

I know you have your life Mission to protect Lissa,
(ไอ โนว์ ยู แฮ็ฝ ยุร ไล๊ฟ มิ๊ชชั่น ทู โพรเท๊คท Lissa ,)
ฉันรู้ว่าเธอมีภารกิจทั้งชีวิตเพื่อปกป้องลิซซ่า

He was Chief Minister of the British Trade Mission in Murmansk.
(ฮี วอส ชี๊ฟ มิ๊นิสเท่อร์ อ็อฝ เดอะ บรีทอิฌ เทรด มิ๊ชชั่น อิน Murmansk)
เขาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อังกฤษในกรุงเมอร์มารค์

It’s my Mission to tell the people that he’s doing the right thing
(อิทซ มาย มิ๊ชชั่น ทู เทลล เดอะ พี๊เพิ่ล แดท อีส ดูอิง เดอะ ไร๊ท ทริง)
มันเป็นภาระกิจของฉันที่จะบอกทุกคนว่า ที่เขาทำคือการทำสิ่งที่ถูกต้อง

How did Mission Ireland go?
(ฮาว ดิด มิ๊ชชั่น อายแรนทฺ โก)
ภารกิจ ไอร์แลนด์เป็นอย่างไงบ้าง

Who cares? I just texted her that she doesn’t have to do Mission Ireland
(ฮู แคร์ ซาย จั๊สท เท๊กซท์ เฮอ แดท ชี ดัสอินท แฮ็ฝ ทู ดู มิ๊ชชั่น อายแรนทฺ)
ใครจะสน ฉันเพิ่งส่งข้อความหาเธอว่า เธอไม่ต้องทำภารกิจไอร์แลนด์แล้ว

Can I just finish my Mission here?
(แคน นาย จั๊สท ฟิ๊หนิช มาย มิ๊ชชั่น เฮียร)
ผมขอทำภารกิจให้จบได้ใหม

We told them to report the Mission a complete failure. It wasn’t.
(วี โทลด เด็ม ทู รีผอร์ท เดอะ มิ๊ชชั่น อะ คอมพลีท เฟลเยอะ อิท วอสซึ้น)
เราสั่งให้รายงานว่า ภารกิจล้มเหลว ทั้งๆที่ไม่

Command Post, this is Viper. Mission accomplished.
(คอมมานด์ โพสท , ดิส ซิส ไฝเพอะ มิ๊ชชั่น แอ๊คคอมผลิช)
เรียกศูนย์ นี่ไวเปอร์ ภารกิจลุล่วง

Home sweet home. First Mission accomplished.
(โฮม สวี้ท โฮม เฟิร์สท มิ๊ชชั่น แอ๊คคอมผลิช)
บ้านคือวิมาน ภารกิจแรกสำเร็จด้วยดี

the Mission that I had been pursuing
(เดอะ มิ๊ชชั่น แดท ไอ แฮ็ด บีน เพอชิวลิงค์)
ภารกิจที่ผมได้ดำเนินการ

of the man who gave me my Mission in life;
(อ็อฝ เดอะ แมน ฮู เกฝ มี มาย มิ๊ชชั่น อิน ไล๊ฟ 😉
ของผู้ชายที่ทำให้ชีวิตฉันได้เผยแพร่ศาสนา

My Mission has been to investigate
(มาย มิ๊ชชั่น แฮ็ส บีน ทู อินเฝ๊สทิเกท)
ภารกิจสำคัญของพวกเราก็คือการตรวจสอบ

Now, nothing. We’re here for Shaw. Mission aborted.
(นาว , นัธอิง เวีย เฮียร ฟอร์ ชอร์ มิ๊ชชั่น อะบอท)
ตอนนี้ยังก่อน เรามาเพื่อจับชอว์ ภารกิจยกเลิก

‘Cause I make it my Mission in life
(ค๊อส ไอ เม้ค อิท มาย มิ๊ชชั่น อิน ไล๊ฟ)
เพราะภาระกิจสำคัญในชีวิตผม

Plane blows up midair, Mission accomplished for the terrorists,
(เพลน โบลว์ อั๊พ midair , มิ๊ชชั่น แอ๊คคอมผลิช ฟอร์ เดอะ เทเรอะริซท ,)
เครื่องบินระเบิดกลางอากาศ ภารกิจ ของพวกก่อการร้ายสำเร็จลุล่วง

You have been our Mission from the beginning.
(ยู แฮ็ฝ บีน เอ๊า มิ๊ชชั่น ฟรอม เดอะ บีกีนนิง)
ภารกิจของเราคือเธอตั้งแต่แรก

or killed, then we don’t have a Mission anymore, do we?
(ออ คิลล์ , เด็น วี ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ มิ๊ชชั่น แอนนี่มอ , ดู วี)
หรือถูกฆ่า งั้นพวกเรา คงไม่มีภารกิจอีกต่อไปแล้ว ใช่มั้ย