Corrective แปลว่า

พฤษภาคม 30, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Corrective แปลว่า

Corrective
(Corrective อ่านว่า เคาะเรคทิฝ)
Corrective แปลว่า ที่เป็นการทำให้ถูกต้อง [adj.]

ตัวอย่างประโยค Corrective ภาษาอังกฤษ

Corrective rhinoplasty.
(เคาะเรคทิฝ rhinoplasty)
ผ่าตัดเสริมดั้งน่ะค่ะ