Conundrum แปลว่า

พฤษภาคม 30, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Conundrum แปลว่า

Conundrum
(Conundrum อ่านว่า โคะนันดรัม)
Conundrum แปลว่า ปริศนาคำทาย [n.]

ตัวอย่างประโยค Conundrum ภาษาอังกฤษ

The woman is a Conundrum.
(เดอะ วู๊แม่น อีส ซา โคะนันดรัม)
อย่างว่า ผู้หญิงคือสิ่งซับซ้อน
The Coventry Conundrum.
(เดอะ Coventry โคะนันดรัม)
ปริศนาคัฟเวนทรี