Controller แปลว่า

พฤษภาคม 30, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Controller แปลว่า

Controller
(Controller อ่านว่า ค็อนทโรลเลอะ)
Controller แปลว่า ตัวควบคุม คนดูแลจัดการ [n.]

ตัวอย่างประโยค Controller ภาษาอังกฤษ

So… who’s the Controller of the game now?
(โซ ฮู เดอะ ค็อนทโรลเลอะ อ็อฝ เดอะ เกม นาว)
ตอนนี้ใครเป็นคนคุมเกมนี้?