Contemptuous แปลว่า

พฤษภาคม 30, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Contemptuous แปลว่า

Contemptuous
(Contemptuous อ่านว่า ค็อนเทมชวซ)
Contemptuous แปลว่า ซึ่งดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น [adj.]

ตัวอย่างประโยค Contemptuous ภาษาอังกฤษ

And I marveI that you can be so Contemptuous of me…
(แอนด์ ดาย marveI แดท ยู แคน บี โซ ค็อนเทมชวซ อ็อฝ มี)
เก่งจังนะ ที่ดูถูกฉัน