Conjure แปลว่า

พฤษภาคม 30, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Conjure แปลว่า

Conjure
(Conjure อ่านว่า คันเจอะ)
Conjure แปลว่า ร่ายเวทมนตร์ [n.]

ตัวอย่างประโยค Conjure ภาษาอังกฤษ

I know, I know. It’s just, why Conjure it up at all, you know?
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ อิทซ จั๊สท , วาย คันเจอะ อิท อั๊พ แอ็ท ดอร์ , ยู โนว์)
ฉันรู้ ฉันรู้ มันก็แค่ ทำไมไปโน้มน้าวอะไรแบบนั้น?