Compressed แปลว่า

พฤษภาคม 30, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Compressed แปลว่า

Compressed
(Compressed อ่านว่า คอมเพรส)
Compressed แปลว่า ที่ถูกบีบอัด [adj.]

ตัวอย่างประโยค Compressed ภาษาอังกฤษ

here Compressed into 24 seconds.
(เฮียร คอมเพรส อิ๊นทู 24 เซ๊คคั่น)
โดยนี่เป็นภาพที่ร่นเวลาแล้วเหลือ 24 วินาที