Commentator แปลว่า

พฤษภาคม 30, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Commentator แปลว่า

Commentator
(Commentator อ่านว่า คอมเม็นเทเทอะ)
Commentator แปลว่า ผู้บรรยาย [n.]

ตัวอย่างประโยค Commentator ภาษาอังกฤษ

I’m a Commentator. Everyone wants me to act…
(แอม มา คอมเม็นเทเทอะ เอ๊วี่วัน ว็อนท มี ทู แอ็คท)
ผมเป็นนักวิจารณ์ ทุกคนอยากให้ผมทำเหมือนกับว่า..