Coed แปลว่า

พฤษภาคม 29, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Coed แปลว่า

Coed
(Coed อ่านว่า โคว)
Coed แปลว่า ที่เป็นสหศึกษา [adj.]

ตัวอย่างประโยค Coed ภาษาอังกฤษ

lt was Coed.
(lt วอส โคว)
เขาเรียก มหาวิทยาลัยรวม