Level แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Level แปลว่า

Level
(Level อ่านว่า เล๊เฝ่ล)
Level แปลว่า ชั้น ราบ ทำให้เสมอกัน [adj. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Level ภาษาอังกฤษ

Family highest Level warning rings!
(แฟมอิลิ ฮายเอส เลฟเอ็ล วอนิง ริง !)
สัญญาณอันตรายระดับสูงสุด!!

What’s the Level of difficulty? What? 39!
(ฮว็อท เดอะ เลฟเอ็ล อ็อฝ ดีฟฟิคัลทิ ฮว็อท 39 !)
ระดับความยากเท่าไร? อะไรนะ?

Chunhee’s difficulty Level is 3.0.
(Chunhees ดีฟฟิคัลทิ เลฟเอ็ล อีส 3 0)
ระดับความยากของชอนฮีอยู่ที่ 3.0

The reason behind the water is, yes, the Level of water remaining, but…
(เดอะ รี๊ซั่น บิไฮนด เดอะ วอเทอะ อีส , เย็ซ , เดอะ เลฟเอ็ล อ็อฝ วอเทอะ remainings , บัท)
เหตุผลจริงๆแล้วคือ , ใช่ , ปริมาณน้ำก็สำคัญ, แต่

How fast you get there is important, but also the Level of water…
(เฮา ฟัซท ยู เก็ท แดร์ อีส อิมพอแท็นท , บัท ออลโซ เดอะ เลฟเอ็ล อ็อฝ วอเทอะ)
สำคัญสิ ระดับน้ำที่เหลือก็ด้วยนะ..

and yet you had him as a mid Level press flak.
(แอ็นด เย็ท ยู แฮ็ด ฮิม แอ็ส ซา มิด เลฟเอ็ล พเร็ซ ฟแล็ค)
พวกคุณกลับให้เขา\ เป็นประชาสัมพันธ์ระดับกลางๆ

We’re at threat Level orange. You guys gotta help me.
(เวีย แอ็ท ธเร็ท เลฟเอ็ล ออเร็นจ ยู ไก กอททะ เฮ็ลพ มี)
พวกคุณต้องช่วยผมนะ

What’s the Level of difficulty? What?
(ฮว็อท เดอะ เลฟเอ็ล อ็อฝ ดีฟฟิคัลทิ ฮว็อท)
แล้วอะไรที่ใหญ่ที่สุดคะ ผมว่าเจ้าหน้ารอยสักนะ

We can spill it? If the time is similar, we’ll use the Level of water remaining.
(วี แค็น ซพิล อิท อิฟ เดอะ ไทม อีส ซีมอิเลอะ , เว็ล ยูซ เดอะ เลฟเอ็ล อ็อฝ วอเทอะ remainings)
เราข้ามเรื่องนี้ไปได้ เดี๋ยวก่อน ผมขออ่านหน่อย

Opening a new Level of rap
(โอเพะนิง อะ นยู เลฟเอ็ล อ็อฝ แร็พ)
เริ่มต้นระดับใหม่ของการแร็ป

A meeting of History and Rap Opening a new Level or rap
(อะ มีทอิง อ็อฝ ฮีซโทะริ แอ็นด แร็พ โอเพะนิง อะ นยู เลฟเอ็ล ออ แร็พ)
การผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และการแร็ป

So, the first candidate, the ‘D’ Level of difficulty, D nando, which can also stand for ‘Dumb’ Level of difficulty
(โซ , เดอะ เฟิซท แคนดิเดท , เดอะ ดี เลฟเอ็ล อ็อฝ ดีฟฟิคัลทิ , ดี nando , ฮวิช แค็น ออลโซ ซแท็นด ฟอ ดัม เลฟเอ็ล อ็อฝ ดีฟฟิคัลทิ)
ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันคนแรก the ‘D’ เลเวลยาก D nando ซึ่งซึ่งย่อมาจากเลเวล’Dumb’ซึ่งเป็นขั้นยาก

I know i’d feel more comfortable If I know, she was receiving that Level of supervision.
(ไอ โนว์ อาย ฟีล โม คอมโฟเทเบิ่ล อิ๊ฟ ฟาย โนว์ , ชี วอส receivings แดท เล๊เฝ่ล อ็อฝ ซยูเพอะฝีฉอัน)
ผมรู้คุณควรรู้สึกปลอดภัยถ้าคุณรู้ว่า เธอกำลังได้รับการดูแลอย่างดี

Just to maintain a certain Level of passion, you know?
(จั๊สท ทู เมนเทน อะ เซ๊อร์เท่น เล๊เฝ่ล อ็อฝ แพ๊ชชั่น , ยู โนว์)
ก็แค่รักษาระดับของความอยาก

and raise their Level up.
(แอนด์ เร้ส แดร์ เล๊เฝ่ล อั๊พ)
ไปจ้างงานและช่วยยกระดับประชาชนที่อื่นต่อดีกว่าไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

is an appropriate Level of emissions
(อีส แอน แอพโพร๊พริเอท เล๊เฝ่ล อ็อฝ อิมีฌอัน)
แก๊สพิษที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์

Carol, let me Level with you. It’s really special.
(แครัล , เล็ท มี เล๊เฝ่ล วิธ ยู อิทซ ริแอ็ลลิ สเพ๊เชี่ยล)
แครอล ให้ฉันพูดอะไรให้ฟังนะ มันพิเศษมากจริงๆค่ะ

Then, when we take him a Level deeper his own
(เด็น , เว็น วี เท้ค ฮิม มา เล๊เฝ่ล ดิพเพอ ฮิส โอว์น)
จากนั้นเมื่อเราพาเขา ไปยังจิตขั้นที่ลึกขึ้น

Each Level relates to the part of the subject’s subconscious that…
(อีช เล๊เฝ่ล รีเหลท ทู เดอะ พาร์ท อ็อฝ เดอะ ซั๊บเจ็คท ซับคอนฌัซ แดท)
ระดับต่างๆเกี่ยวข้องกับ แต่ละส่วนในจิตใต้สำนึกของเป้าหมาย…

And the next Level down, we feed him with: “I will create something for myself”.
(แอนด์ เดอะ เน๊กซท เล๊เฝ่ล เดาน , วี ฟี ฮิม วิธ : ขาคู่I วิล คริเอท ซัมติง ฟอร์ myselfขาคู่)
แล้วในชั้นถัดลงไป เราป้อนความคิดว่า “ฉันจะสร้างผลงานด้วยตัวของฉันเอง”

How much time is that? It’s a week the first Level down.
(ฮาว มัช ไทม์ อีส แดท อิทซ ซา วี๊ค เดอะ เฟิร์สท เล๊เฝ่ล เดาน)
ได้เวลาเท่าไหร่? ระดับแรก 1 สัปดาห์

Six months the second Level and the third level…
(ซิกซ์ มั้นธ เดอะ เซ๊คคั่น เล๊เฝ่ล แอนด์ เดอะ เทริ๊ด เล๊เฝ่ล)
ระดับ 2 หกเดือน ระดับ 3 ……

This is a new Level of lame. Sorry.
(ดิส ซิส ซา นิว เล๊เฝ่ล อ็อฝ เลม ซ๊อรี่)
นี่มันสถิติมาใหม่เรื่องความทุเรศ ขอโทษ

a high Level position has just been vacated.
(อะ ไฮฮ เล๊เฝ่ล โพซิ๊ชั่น แฮ็ส จั๊สท บีน เฝเคท)
มีตำแหน่งระดับสูงว่างให้เสียบ

The Level of incompetence displayed on this case,
(เดอะ เล๊เฝ่ล อ็อฝ อินคอมพิเท็นซ ดิสเพลย์ ออน ดิส เค๊ส ,)
กรณีแสดงให้เห็นถึงความไร้ศักยภาพของคุณ