Coalmine แปลว่า

พฤษภาคม 29, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Coalmine แปลว่า

Coalmine
(Coalmine อ่านว่า โคลไมน์)
Coalmine แปลว่า เหมืองถ่านหิน

ตัวอย่างประโยค Coalmine ภาษาอังกฤษ

out of the English Coalmine so the English coalminers
(เอ๊าท อ็อฝ ดิ อีงกลิฌ coalmine โซ ดิ อีงกลิฌ coalminers)
ออกจากเหมืองถ่านหินในประเทศอังกฤษ