Clinging แปลว่า

พฤษภาคม 29, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Clinging แปลว่า

Clinging
(Clinging อ่านว่า คลิ๊งงิง)
Clinging แปลว่า ที่ต้องอยู่ใกล้ๆ ผู้อื่น [adj.]

ตัวอย่างประโยค Clinging ภาษาอังกฤษ

I should stop Clinging out of desperation…
(ไอ เชิด สท๊อพ คลิงงิง เอ๊าท อ็อฝ เดซเพอะเรฌัน)
ฉันควรจะหยุดยึดติดออกจากความสิ้นหวัง