Deal With แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Deal With แปลว่า

Deal With
(Deal With อ่านว่า ดีล วิธ)
Deal With แปลว่า เป็นลูกค้าของ [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Deal With ภาษาอังกฤษ

Here, let me Deal With that.
(เฮียร , เล็ท มี ดีล วิฑ แดท)
มาสิ ฉันติดให้

specific times to Deal With certain subjects
(ซพิซีฟอิค ไทม ทู ดีล วิฑ เซอทิน ซับเจคท)
เวลาที่ชัดเจนสำหรับหัวข้อเฉพาะ

Whoa, Duckie. I do not have time to Deal With your feelings right now.
(โว้ว , Duckie ไอ ดู น็อท แฮ็ฝ ไทม์ ทู ดีล วิธ ยุร ฟีลอิง ไร๊ท นาว)
โว้ว พ่อเป็ดน้อย! ตอนนี้ฉันไม่มีเวลาว่างพอมาคุย เรื่องความรู้สึกของเธอ

I presume you can Deal With that?
(ไอ พรีซูม ยู แคน ดีล วิธ แดท)
ฉันคิดว่านายคงจัดการเรื่องนั้นได้นะ

Our kid is just trying to Deal With this goddamn madhouse you’ve dragged her into.
(เอ๊า คิด อีส จั๊สท ทไรอิง ทู ดีล วิธ ดิส ก๊อดแดม madhouse ยู๊ฟ แดรงชฺ เฮอ อิ๊นทู)
ลูกเราแค่พยายามทำใจกับโรงพยาบาลบ้าที่คุณลากแกเข้ามาอยู่น่ะ

You’re right, I am in no state to Deal With this.
(ยัวร์ ไร๊ท , ไอ แอ็ม อิน โน สเทท ทู ดีล วิธ ดิส)
โอเค ฉันเริ่มรำคาญแล้ว

I was thrown as well. Understand, I’ll Deal With you directly.
(ไอ วอส ธโรน แอส เวลล อั๊นเด้อรสแทนด , อิลล ดีล วิธ ยู ดิเรคทลิ)
ผมก็เหมือนกัน งั้นผมจะตกลงกับคุณโดยตรง

Done! I’ll Deal With you directly.
(ดัน ! อิลล ดีล วิธ ยู ดิเรคทลิ)
ได้ แค่คุณ

Carmine has got to Deal With me, Irving.
(คามิน แฮ็ส ก็อท ทู ดีล วิธ มี , อีฝวิง)
คาร์ไมน์ต้องตกลงกับฉันเท่านั้น

But, we do have to Deal With them.
(บั๊ท , วี ดู แฮ็ฝ ทู ดีล วิธ เด็ม)
แต่ต้องตลงกับพวกเขา

You Deal With us, we are real organisation.
(ยู ดีล วิธ อัซ , วี อาร์ เรียล ออเกไนท์เซชั่น)
เราเป็นองค์ของจริง

You made a sweetheart Deal With Solstein Donagan to line
(ยู เมด อะ สวีทฮาร์ท ดีล วิธ Solstein Donagan ทู ไลน์)
คุณทำข้อตกลงที่น่ารัก กับโซลสตีน โดนาแกน

Thank… I’ll Deal With this. I… I apol… Don’t go anywhere.
(แธ๊งค์ อิลล ดีล วิธ ดิส ซาย ไอ apol ด้อนท์ โก เอนอิฮแว)
ขอบคุณ..ผมต้องจัดการนี่ ผม…ขอโทษ…อย่าเพิ่งไปไหน

you know let somebody else Deal With that.
(ยู โนว์ เล็ท ซัมบอดี้ เอ๊ลส ดีล วิธ แดท)
ปล่อยให้คนอื่นรับภาระเรื่องนี้เถอะ

that notion of let somebody else Deal With that.
(แดท โน๊ชั่น อ็อฝ เล็ท ซัมบอดี้ เอ๊ลส ดีล วิธ แดท)
ให้คนอื่นรับภาระแทน

wed Deal With it or wed figure it out
(เว็ด ดีล วิธ อิท ออ เว็ด ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท)
เราก็อยู่ได้หรือหาทางออกได้

to Deal With the anxiety that you caused her.
(ทู ดีล วิธ ดิ แอ็งไสเอะทิ แดท ยู แคสซฺ เฮอ)
สำหรับบรรเทาอาการวิตกกังวล ที่พ่อเป็นคนก่อ

It’s not the way I Deal With things.
(อิทซ น็อท เดอะ เวย์ ไอ ดีล วิธ ทริง)
ผมไม่ชอบฆ่าคนเป็นผักปลา

but right now, I have to go Deal With this very annoying thing.
(บั๊ท ไร๊ท นาว , ไอ แฮ็ฝ ทู โก ดีล วิธ ดิส เฝ๊รี่ แอ็นนอยอิง ทริง)
พอดีฉันต้องไปพบกับอีกคนหนึ่งที่น่ารำคาญมาก

You have to Deal With this creature with love and respect.
(ยู แฮ็ฝ ทู ดีล วิธ ดิส ครีเชอะ วิธ ลัฝ แอนด์ เรสเพ๊คท)
ต้องทำกับสิ่งมีชีวิตนี้ ด้วยความรักและให้การให้เกียรติ

I gotta Deal With this guy.
(ไอ กอททะ ดีล วิธ ดิส กาย)
ฉันต้องตกลงกับพวกนี้

He’s back. All right, I’ll Deal With this joker.
(อีส แบ็ค ออล ไร๊ท , อิลล ดีล วิธ ดิส โจคเออะ)
เขากลับมาแล้ว เอาละ ผมจะจัดการพวกละครสัตว์นี่เอง

Okay, I’ll Deal With you when I’m done
(โอเค , อิลล ดีล วิธ ยู เว็น แอม ดัน)
เดี๋ยวเจอกันหลังจากเสร็จจาก

That’s how we Deal With you.
(แด้ท ฮาว วี ดีล วิธ ยู)
นี่แหละคือวิธีจัดการกับคุณ

the lack of hardware we had to Deal With the site use,
(เดอะ แล๊ค อ็อฝ ฮาดแว วี แฮ็ด ทู ดีล วิธ เดอะ ไซ๊ท ยู๊ส ,)
ขนาดของฮาร์ดแวร์ ที่เราต้องการใช้กับเว็บไซต์