Chopsticks แปลว่า

พฤษภาคม 29, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Chopsticks แปลว่า

Chopsticks
(Chopsticks อ่านว่า ช๊อพสติคสํ)
Chopsticks แปลว่า ตะเกียบ [n.]

ตัวอย่างประโยค Chopsticks ภาษาอังกฤษ

like a giant pair of Chopsticks.
(ไลค เก ไจแอ็นท แพ อ็อฝ ชอพซทิคซ)
เหมือนในหนังไซไฟลึกลับหรอกนะ